Tin Hoạt động >> Chung

Hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

07/07/2021 09:11:54 Xem cỡ chữ Google
Ngày 05/7/2021, sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021. Đ/c Vũ Xuân Hợi - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo Sở, công chức, người lao động khối Văn phòng Sở, lãnh đạo, trưởng, phó phòng, đơn vị của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh.

Đ/c Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở phát biểu kết luận hội nghị

Báo cáo tại hội nghị do đồng chí Trần Đức Hợp, Phó Giám đốc Sở trình bày nêu trong 6 tháng đầu năm 2021, bám sát nhiệm vụ được giao tại các văn bản của Chính phủ, của tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã tập trung chỉ đạo, điều hành và hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu của ngành đề ra, trong đó tập trung tổ chức xây dựng và trình phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ năm 2021, dự toán kinh phí áp dụng, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan HCNN năm 2021; tổ chức các hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1, năm 2021, qua đó đã xác định được 11 nhiệm vụ để đưa vào tuyển chọn thực hiện; tổ chức 17 hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực giáo dục và đào tạo cho 51 hồ sơ, qua đó đã có  27 sáng kiến sáng kiến cấp tỉnh được công nhận; tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở X - quang trên địa bàn tỉnh; tổ chức 03 lớp hội nghị tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái; kiểm định được 640 phương tiện đo trên các lĩnh vực huyết áp kế, dung tích, khối lượng....kiểm định 11 thiết bị X-quang dùng trong y tế; đo đánh giá an toàn bức xạ 16 phòng đặt máy X-quang; kiểm định đối chứng công tơ điện đươc 890 chiếc...; bên cạnh đó lãnh đạo Sở còn chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo khuyến cáo của các ngành chức năng; tuyên truyền, đôn đốc công chức, viên chức, người lao động thực hiện khai báo y tế toàn dân theo quy định trên các phần mềm ứng dụng Ncovi, Bluezone...; thường xuyên rà soát các đối tượng đi và đến vùng dịch theo thông báo khẩn của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; đồng thời tiếp tục chỉ đạo các nhà thầu triển khai các hạng mục còn lại của dự án Đầu tư xây dựng công trình trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, đảm bảo tiến độ đề ra.

Tại hội nghị, các đồng chí lãnh đạo các phòng, Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ đã phát biểu, thảo luận, nêu ra những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ và đề xuất, kiến nghị giải pháp thực hiện nhiệm vụ trong thời gian cuối năm. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Vũ Xuân Hợi - Giám đốc Sở, đã biểu dương tinh thần đoàn kết, cố gắng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành trong 6 tháng đầu năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 nhưng các nhiệm vụ, kế hoạch đề ra của đơn vị đều đảm bảo, các hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ, hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, dịch vụ kiểm định các phương tiện đo vẫn triển khai đảm bảo chất lượng, số lượng, các nhiệm vụ theo chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy, chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh đều được triển khai, đảm bảo tiến độ đề ra. Trong thời gian 6 tháng cuối năm 2021, các phòng, đơn vị tiếp tục bám sát kế hoạch từ đầu năm, tranh thủ thời gian dịch bệnh Covid -19 chưa diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh để triển khai các hoạt động tập huấn, điều tra, khảo sát, xây dựng mô hình, thanh tra, kiểm tra về hoạt động khoa học và công nghệ, kiểm tra các nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, sắp xếp lịch làm việc với các huyện về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại địa phương...Ngoài ra tổ chức đoàn đi công tác tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên để triển khai công tác theo dõi, giúp đỡ và hỗ trợ các hộ thoát nghèo trên địa bàn xã. Tiến hành sắp xếp lại các phòng, đơn vị của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ, sau khi phương án được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt./.

                                   Nguyễn Thanh Sơn - Sở  Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h