Tin Hoạt động >> Chung

Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021

20/07/2021 07:36:04 Xem cỡ chữ Google
Chiều ngày 15/7/2021 tại Sở Xây dựng, Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021; Chủ trì hội nghị có đồng chí Đoàn Đức Thuận - Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Trưởng Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh năm 2021; tham dự hội nghị còn có lãnh đạo, cán bộ phụ trách lĩnh vực thi đua - khen thưởng của các cơ quan trong khối gồm Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp; đại diện Ban Thi đua khen thưởng tỉnh.

Đ/c Phạm Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở KH&CN phát biểu thảo luận tại hội nghị

Năm 2021, Khối thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề “Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, thi đua hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”. Ngay từ đầu năm với sự quan tâm chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, lãnh đạo các đơn vị, Khối thi đua đã thực hiện ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong Khối, các phong trào thi đua phát triển mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, có sự gắn kết phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị được giao. Các thành viên trong Khối thi đua thực hiện tốt công tác thi đua theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đồng thời triển khai kịp thời việc phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua; đăng ký thi đua, cụ thể hóa nội dung tiêu chuẩn 2; các đơn vị thành viên trong Khối thi đua luôn nhiệt tình hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021, cụ thể như: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2021, tiếp tục thực hiện các Phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động (Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Phong trào thi đua chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; Phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025...). Ngoài ra các đơn vị thành viên trong Khối thi đua cũng thường xuyên trao đổi, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua của Khối thi đua theo đúng nội dung và thời gian quy định. Các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh của các cơ quan, đơn vị trong khối đều triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị trpng khối đã thảo luận sôi nổi về những kết quả đạt được trong phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 và kế hoạch tổ chức giải bóng chuyền hơi của khối (dự kiến diễn ra trung tuần tháng 8/2021).

Trong 6 tháng cuối năm 2021, các đơn vị trong khối tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có thái độ ứng xử văn minh, có văn hóa trong giao tiếp với đồng nghiệp và khách đến giao dịch công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính phục vụ tốt công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2021 theo Chương trình hành động số 18 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động số 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh; tiếp tục triển khai các hoạt động theo dõi, giúp đỡ các hộ thoát nghèo trên địa bàn các xã vùng cao được Tỉnh ủy phân công các đơn vị phụ trách, giúp đỡ trên địa bàn các huyện vùng cao./.

                               Nguyễn Thanh Sơn - Sở Khoa học và Công ng hệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h