Tin Hoạt động >> Chung

Nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

21/07/2021 10:59:04 Xem cỡ chữ Google
Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) vừa có Quyết định số 1468/QĐ-BKHCN ban hành Kế hoạch triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BKHCN (Thông tư 07) của Bộ trưởng Bộ KH&CN hướng dẫn việc thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Kế hoạch nhằm triển khai đồng bộ, hiệu quả các nội dung quy định mới về hướng dẫn thành lập cơ sở ươm tạo doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ sở kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo quy định tại Thông tư 07. Đồng thời, phân công các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể để triển khai Thông tư 07 đạt được hiệu quả thiết thực, có tác động rõ nét tới sự phát triển của các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung và nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

Nội dung kế hoạch nhấn mạnh 04 nhiệm vụ chủ yếu sau:

- Tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện các chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Trong đó, nghiên cứu đề xuất chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với chuyên gia, tư vấn viên làm việc tại các cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; đề xuất giải pháp thúc đẩy phát triển cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trong các  cơ sở giáo dục, viện nghiên cứu...

- Tuyên truyền, phổ biến, tập huấn về việc triển khai Thông tư 07. Phối hợp tổ chức hội thảo, hội nghị tuyên truyền phổ biến chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Cập nhật, đăng tải các thông tin và hướng dẫn triển khai chính sách đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung trên cổng thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ và các kênh thông tin khác.

- Triển khai các chính sách ưu đãi, hỗ trợ đối với cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung. Trong đó, tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thành lập cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung đáp ứng theo quy định của Thông tư 07 và hưởng các chính sách về ưu đãi đầu tư theo quy định. Hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung tham gia các Chương trình, dự án hỗ trợ của Trung ương và địa phương.

- Hướng dẫn địa phương trong việc triển khai chính sách về cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung.

Bộ KH&CN giao Cục phát triển thị trường và doanh nghiệp khoa học công nghệ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; hằng năm tổng hợp và báo cáo Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ về tình hình thực hiện Kế hoạch trước ngày 20 tháng12./.

                                   Nguyễn Văn Quyền - Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h