Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kết quả thanh tra đối với xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2021

28/07/2021 09:41:19 Xem cỡ chữ Google
Hiện nay trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 376 cột đo xăng dầu (XD), trong đó có 146 cột đo do Công ty cổ phần chế tạo thiết bị SEEN sản xuất, 108 cột đo do Công ty thiết bị xăng dầu Petro limex cung cấp (nhập khẩu: 34 cột, sản xuất: 74 cột) và 122 cột đo XD do các nhà cung cấp khác

Đoàn thanh tra kiểm tra sai số của phương tiện đo xăng dầu

Trong những năm qua, để đảm bảo về tiêu chuẩn,  đo lường, chất lượng  (TĐC) trong kinh doanh XD, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN)  đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh XD như: Phổ biến kịp thời Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá; Luật Đo lường; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh XD cho cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng XD. Tăng cường công tác quản lý đối với các cột đo nhiên liệu, đặc biệt đối với các cửa hàng bắt đầu đi vào hoạt động. Đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh XD ghi các thông tin trên cột đo XD; yêu cầu trang bị các ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định. Các ca đong, bình đong phải được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng (theo quy định tại Thông tư s 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN, quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh XD). Việc đầu tư bộ ca đong theo quy định đã giúp cho các cơ sở thường xuyên tự kiểm tra tình trạng của cột đo, cũng như người tiêu dùng hoặc người có thẩm quyền giám sát yêu cầu cửa hàng kiểm tra lượng hàng hóa của mình khi có nghi ngờ về đo lường. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra cho thấy các cơ sở đều thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành.

Tại thời điểm thanh tra, nguồn cung ứng XD cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ XD trên địa bàn các huyện thị xã và thành phố thuộc tỉnh Yên Bái chủ yếu được nhập từ nguồn nhiên liệu của các đơn vị đầu mối như:  Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc; Công ty cổ phần XD Phú Thọ; Công ty XD khu vực I; Petrolimex – Tập đoàn XD Việt Nam; Công ty TNHH thương mại Anh Long; Công ty TNHH Tự Đức; Công ty cổ phần xăng dầu Tự Lực I; Công ty TNHH XD Vạn Cường... Trong đó, nguồn XD do Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc và Petrolimex – Tập đoàn XD Việt Nam cung ứng vào thị trường Yên Bái là chủ yếu bao gồm các loại: xăng RON 95 – III, xăng RON 95 – IV, xăng E5 RON 92 – II dầu DO 0,05 S – II.

Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 19/7/2021, Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Sở KHCN chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh và Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KHCN tỉnh Yên Bái đã  tiến hành thanh tra đối với 28 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD với tổng số 118 cột đo của 8/9 huyện, thị xã, thành phố bao gồm các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải; thị xã Nghĩa Lộ và Thành phố Yên Bái.

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐC đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh XD gồm: kiểm tra tính pháp lý của cột đo XD, các ca đong, bình đong đối chứng: thời hạn hiệu lực của tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định. Kiểm tra việc thực hiện kiểm định định kỳ đối với phương tiện đo, kiểm tra sai số của phương tiện đo. Kiểm tra hồ sơ chất lượng sản phẩm (tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ…) đối với từng loại XD khi nhập vào do thương nhân đầu mối phân phối cung cấp. Lấy mẫu trưng cầu giám định chất lượng thực tế khi có căn cứ nghi ngờ về chất lượng. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong hoạt động kinh doanh XD (điều kiện đối với các cửa hàng, đại lý bán lẻ XD, trang thiết bị, điều kiện về cán bộ nhân viên; trách nhiệm của cửa hàng, đại lý bán lẻ XD…).

Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh XD cơ bản chấp hành tương đối tốt các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh XD, về điều kiện đối với cửa hàng, đại lý bán lẻ XD của cửa hàng, đại lý bán lẻ XD, các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, niêm yết thời gian bán hàng, niêm yết giá bán XD.... đã xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh XD như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ XD; giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ XD; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy; chứng chỉ nghề, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường đối với cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo và hợp đồng kinh tế mua bán XD, hợp đồng nhận quyền đại lý bán lẻ XD của các tổng đại lý và thương nhân đầu mối...

Hầu hết các cơ sở kinh doanh XD đã có ý thức lưu hồ sơ chất lượng theo quy định đối với từng loại XD khi nhập vào, bao gồm: Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng XD của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối XD và hợp đồng kinh tế, hợp đồng nhận quyền đại lý bán lẻ XD.  Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra chất lượng đối với xăng RON 95 III, xăng RON 95 – IV và xăng E5 RON 92 – II  của 28 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD bằng máy đo chỉ số Octan cầm tay ZX-101C; kết quả chỉ số Octan đều đạt yêu cầu.

100% các cơ sở được thanh tra đã trang bị bộ ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định. Các ca đong, bình đong đã được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng. Hầu hết các cơ sở được thanh tra đã thực hiện định kỳ tự kiểm tra ít nhất một lần/tháng đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để đảm bảo lượng XD trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với quy định. Kết quả kiểm tra về đo lường, xác định sai số đối với 118 cột đo XD đều có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép (100% các cột đo XD đều được kiểm định định kỳ, có giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian còn hiệu lực; Tem kiểm định, tem niêm phong trên các cột đo XD đều còn nguyên vẹn).

Tuy nhiên, qua thanh tra 03/28 đại lý, cửa hàng bán lẻ XD ghi các thông tin trên cột đo chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”; đồng thời đoàn thanh tra cũng đã phát hiện 14/28 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy hết hạn sử dụng (trong đó: chứng chỉ về bảo vệ môi trường có 12 cửa hàng; chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy có 02 cửa hàng). Các chủ cơ sở đã xuất trình được văn bản để nghị Sở Công thương và các cơ quan chức năng trong tỉnh mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy cho quản lý và nhân viên bán hàng. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, nên các cơ quan chức năng chưa tổ chức được các khóa đào tạo tập trung theo yêu cầu, đề nghị của của các cơ sở kinh doanh XD.

Có thể khẳng định, cuộc thanh tra về TĐC đối với các cơ sở kinh doanh XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Qua đợt thanh tra, không phát hiện cơ sở nào có hành vi gian lận về đo lường, chất lượng XD. Tuy nhiên còn một số cơ sở chưa thực hiện đúng với một số quy định hiện hành của nhà nước trong việc ghi thông tin về XD trên cột đo và còn sử dụng sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với người quản lý và nhân viên bán XD hết hạn sử dụng. Đoàn thanh tra đã yêu cầu và hướng dẫn cho cơ sở được thanh tra kịp thời khắc phục những tồn tại theo đúng quy định hiện hành.

 Đạt được kết quả như vậy là do trong thời gian vừa qua Sở KHCN đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về TĐC đối với các cơ sở kinh doanh XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  Qua công tác thanh tra đã tuyên truyền và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh. Nâng cao vị trí, vai trò của hoạt động Thanh tra KHCN cũng như có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng của tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước đối với kinh doanh XD, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh XD và nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu không gây chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà, áp lực cho các doanh nghiệp; thống nhất được Kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa các ngành đối với các doanh nghiệp tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực TĐC trong kinh doanh XD trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các cơ sở kinh doanh XD cần thực hiện đầy đủ các quy định tại  Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh XD và Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN quy định về TĐC trong kinh doanh XD; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra. Khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng, nếu có căn cứ để nghi ngờ về gian lận trong đo lường và chất lượng XD thì thông tin ngay cho số điện thoại đường dây nóng được niêm yết tại các cửa hàng bán lẻ XD hoặc thông tin cho các cơ quan chức năng như Công an, Cục Quản lý thị trường hoặc Sở KHCN tỉnh để kiểm tra và kịp thời  xử lý./.

Trong những năm qua, để đảm bảo về tiêu chuẩn,  đo lường, chất lượng  (TĐC) trong kinh doanh XD, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN)  đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh XD như: Phổ biến kịp thời Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật chất lượng sản phẩm hàng hoá; Luật Đo lường; các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ kinh doanh XD cho cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng XD. Tăng cường công tác quản lý đối với các cột đo nhiên liệu, đặc biệt đối với các cửa hàng bắt đầu đi vào hoạt động. Đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh XD ghi các thông tin trên cột đo XD; yêu cầu trang bị các ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định. Các ca đong, bình đong phải được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng (theo quy định tại Thông tư s 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN, quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh XD). Việc đầu tư bộ ca đong theo quy định đã giúp cho các cơ sở thường xuyên tự kiểm tra tình trạng của cột đo, cũng như người tiêu dùng hoặc người có thẩm quyền giám sát yêu cầu cửa hàng kiểm tra lượng hàng hóa của mình khi có nghi ngờ về đo lường. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra cho thấy các cơ sở đều thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành.

Tại thời điểm thanh tra, nguồn cung ứng XD cho các cửa hàng, đại lý bán lẻ XD trên địa bàn các huyện thị xã và thành phố thuộc tỉnh Yên Bái chủ yếu được nhập từ nguồn nhiên liệu của các đơn vị đầu mối như:  Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc; Công ty cổ phần XD Phú Thọ; Công ty XD khu vực I; Petrolimex – Tập đoàn XD Việt Nam; Công ty TNHH thương mại Anh Long; Công ty TNHH Tự Đức; Công ty cổ phần xăng dầu Tự Lực I; Công ty TNHH XD Vạn Cường... Trong đó, nguồn XD do Công ty TNHH một thành viên dầu khí Hải Linh Tây Bắc và Petrolimex – Tập đoàn XD Việt Nam cung ứng vào thị trường Yên Bái là chủ yếu bao gồm các loại: xăng RON 95 – III, xăng RON 95 – IV, xăng E5 RON 92 – II dầu DO 0,05 S – II.

Từ ngày 30/6/2021 đến ngày 19/7/2021, Đoàn thanh tra liên ngành do Thanh tra Sở KHCN chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh và Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KHCN tỉnh Yên Bái đã  tiến hành thanh tra đối với 28 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD với tổng số 118 cột đo của 8/9 huyện, thị xã, thành phố bao gồm các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Mù Cang Chải; thị xã Nghĩa Lộ và Thành phố Yên Bái.

Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐC đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh XD gồm: kiểm tra tính pháp lý của cột đo XD, các ca đong, bình đong đối chứng: thời hạn hiệu lực của tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định. Kiểm tra việc thực hiện kiểm định định kỳ đối với phương tiện đo, kiểm tra sai số của phương tiện đo. Kiểm tra hồ sơ chất lượng sản phẩm (tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ…) đối với từng loại XD khi nhập vào do thương nhân đầu mối phân phối cung cấp. Lấy mẫu trưng cầu giám định chất lượng thực tế khi có căn cứ nghi ngờ về chất lượng. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong hoạt động kinh doanh XD (điều kiện đối với các cửa hàng, đại lý bán lẻ XD, trang thiết bị, điều kiện về cán bộ nhân viên; trách nhiệm của cửa hàng, đại lý bán lẻ XD…).

Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh XD cơ bản chấp hành tương đối tốt các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh XD, về điều kiện đối với cửa hàng, đại lý bán lẻ XD của cửa hàng, đại lý bán lẻ XD, các điều kiện về phòng cháy, chữa cháy, niêm yết thời gian bán hàng, niêm yết giá bán XD.... đã xuất trình hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh XD như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ XD; giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ XD; giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy, hồ sơ phương án phòng cháy chữa cháy; chứng chỉ nghề, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy, chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức về bảo vệ môi trường đối với cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo và hợp đồng kinh tế mua bán XD, hợp đồng nhận quyền đại lý bán lẻ XD của các tổng đại lý và thương nhân đầu mối...

Hầu hết các cơ sở kinh doanh XD đã có ý thức lưu hồ sơ chất lượng theo quy định đối với từng loại XD khi nhập vào, bao gồm: Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng XD của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối XD và hợp đồng kinh tế, hợp đồng nhận quyền đại lý bán lẻ XD.  Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra chất lượng đối với xăng RON 95 III, xăng RON 95 – IV và xăng E5 RON 92 – II  của 28 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD bằng máy đo chỉ số Octan cầm tay ZX-101C; kết quả chỉ số Octan đều đạt yêu cầu.

100% các cơ sở được thanh tra đã trang bị bộ ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định. Các ca đong, bình đong đã được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng. Hầu hết các cơ sở được thanh tra đã thực hiện định kỳ tự kiểm tra ít nhất một lần/tháng đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để đảm bảo lượng XD trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với quy định. Kết quả kiểm tra về đo lường, xác định sai số đối với 118 cột đo XD đều có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép (100% các cột đo XD đều được kiểm định định kỳ, có giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian còn hiệu lực; Tem kiểm định, tem niêm phong trên các cột đo XD đều còn nguyên vẹn).

Tuy nhiên, qua thanh tra 03/28 đại lý, cửa hàng bán lẻ XD ghi các thông tin trên cột đo chưa theo đúng quy định tại Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc ban hành và thực hiện “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học”; đồng thời đoàn thanh tra cũng đã phát hiện 14/28 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy hết hạn sử dụng (trong đó: chứng chỉ về bảo vệ môi trường có 12 cửa hàng; chứng chỉ về phòng cháy chữa cháy có 02 cửa hàng). Các chủ cơ sở đã xuất trình được văn bản để nghị Sở Công thương và các cơ quan chức năng trong tỉnh mở các lớp tập huấn nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy cho quản lý và nhân viên bán hàng. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, nên các cơ quan chức năng chưa tổ chức được các khóa đào tạo tập trung theo yêu cầu, đề nghị của của các cơ sở kinh doanh XD.

Có thể khẳng định, cuộc thanh tra về TĐC đối với các cơ sở kinh doanh XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Qua đợt thanh tra, không phát hiện cơ sở nào có hành vi gian lận về đo lường, chất lượng XD. Tuy nhiên còn một số cơ sở chưa thực hiện đúng với một số quy định hiện hành của nhà nước trong việc ghi thông tin về XD trên cột đo và còn sử dụng sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy đối với người quản lý và nhân viên bán XD hết hạn sử dụng. Đoàn thanh tra đã yêu cầu và hướng dẫn cho cơ sở được thanh tra kịp thời khắc phục những tồn tại theo đúng quy định hiện hành.

 Đạt được kết quả như vậy là do trong thời gian vừa qua Sở KHCN đã thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về TĐC đối với các cơ sở kinh doanh XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái.  Qua công tác thanh tra đã tuyên truyền và kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các cơ sở kinh doanh. Nâng cao vị trí, vai trò của hoạt động Thanh tra KHCN cũng như có sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng chức năng của tỉnh trong công tác quản lý Nhà nước đối với kinh doanh XD, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh XD và nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu không gây chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà, áp lực cho các doanh nghiệp; thống nhất được Kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa các ngành đối với các doanh nghiệp tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực TĐC trong kinh doanh XD trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các cơ sở kinh doanh XD cần thực hiện đầy đủ các quy định tại  Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh XD và Thông tư 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN quy định về TĐC trong kinh doanh XD; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra. Khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng, nếu có căn cứ để nghi ngờ về gian lận trong đo lường và chất lượng XD thì thông tin ngay cho số điện thoại đường dây nóng được niêm yết tại các cửa hàng bán lẻ XD hoặc thông tin cho các cơ quan chức năng như Công an, Cục Quản lý thị trường hoặc Sở KHCN tỉnh để kiểm tra và kịp thời  xử lý./.

Nguyễn Thị Anh Thúy

Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h