Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Nghiên cứu tuyển chọn giống sắn mới phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu sắn tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

03/12/2019 10:50:30 Xem cỡ chữ Google

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên.

Chủ trì nhiệm vụ: PGS. TS. Nguyễn Hữu Hồng - Giảng viên trường đại học Nông lâm Thái Nguyên.

Các thành viên tham gia:

1. PGS.TS. Nguyễn Viết Hưng

2. GS.TS. Trần Ngọc Ngoạn

3. TS. Trần Đình Hà

4. TS. Hà Xuân Linh

5. TS. Hoàng Kim Diệu

6. ThS. Lưu Hồng Minh

7. ThS. Phạm Thị Thanh Vân

8. ThS. Nguyễn Thị Phương Oanh.

1. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Báo cáo, phân tích tổng thể tình hình sản xuất sắn, những nghiên cứu về giống sắn, một số biện pháp kĩ thuật canh tác sắn như thời vụ, mật độ và phân bón cho sắn làm cơ sở khoa học và thực tiễn để thực hiện đề tài tại địa phương.

- Báo cáo, đánh giá về kết quả triển khai thực hiện các nội dung của đề tài.

- Đưa ra những kết luận, khuyến nghị và đề xuất hướng sử dụng các kết quả nghiên cứu vào mục đích phát triển sản xuất sắn theo hướng nguyên liệu công nghiệp và hoàn thiện hướng dẫn kĩ thuật canh tác giống sắn mới được lựa chọn tại địa phương huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Đã tuyển chọn được giống 02 giống sắn mới BKA900 (BK) và KM419 sinh trưởng tốt, bị sâu bệnh gây hại nhẹ, có củ đồng đều, thuôn dài đều, thịt củ chắc, năng suất củ tươi đạt tương ứng 46,9 tấn/ha và 47,9 tấn ha, cao hơn giống đối chứng KM94 (42,3 tấn/ha) tương ứng 10,9% và 13,2%, hàm lượng tinh bột đạt 28,2% và 29,9% tương đương với đối chứng.

2. Đã xác định được một số biện pháp kĩ thuật phù hợp cho 02 giống sắn mới BKA 900 và KM419 tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái: Thời vụ trồng trong khoảng thời gian từ 01 - 16/3 hàng năm, mật độ trồng 10.000 cây/ha (1m x 1m), tổ hợp phân bón: 3 tấn phân HCVS Sông Gianh: 140 kg N + 90 kg P2O5 + 140 kg K2O.

3. Đã xây dựng thành công mô hình sản xuất giống sắn mới giống BKA900 với diện tích 01 ha được áp dụng các biện pháp kỹ thuật phù hợp từ đề tài nghiên cứu. Mô hình cho cây sinh trưởng tốt, bị sâu bệnh hại nhẹ, NSCT cao trung bình 44,4  tấn/ha, lãi thuần thu được đạt 43.687.000 đồng/ha, cao hơn so với sản xuất sắn người dân đang phổ biến ở địa phương.

4. Hội nghị tập huấn kĩ thuật canh tác giống mới và hội thảo khoa học về kết quả thực hiện đề tài đã được tổ chức thành công, qua đó kết quả tiến bộ kĩ thuật của đề tài được thông tin đến chính quyền địa phương và những người trồng sắn trên địa bàn được biết làm cơ sở cho việc áp dụng và mở rộng sản xuất sắn.

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 2016 -2019

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h