Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Kết quả tuyên truyền phổ biến pháp luật và khảo sát việc hiểu biết, chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Yên Bái

10/08/2021 02:16:18 Xem cỡ chữ Google
Để nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý nhà Nước và giúp các tổ chức, cá nhân kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai trên địa bàn tỉnh có thêm những hiểu biết các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí dầu mỏ hoá lỏng, từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng.

Ảnh minh họa

Từ ngày 26/5/2021 đến ngày 30/6/2021, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ tầng (phòng Kinh tế) thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 70 cơ sở kinh doanh trên địa bàn 4/9 huyện, thị xã bao gồm: Thị xã Nghĩa Lộ và các huyện: Văn Chấn, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và tiến hành khảo sát ngẫu nhiên 16/70 cửa hàng về việc chấp hành, hiểu biết pháp luật trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, kết quả cụ thể như sau: Về Phương pháp tuyên truyền phổ biến pháp luật: Thiết kế tờ rơi để tuyên truyền phổ biến một số nội dung cơ bản liên quan đến yêu cầu về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, quản lý chất lượng khí tại cửa hàng bán lẻ LPG chai, đảm bảo nêu được những nội dung trọng tâm các quy định của pháp luật về đo lường chất lượng trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) để các cá nhân, tổ chức kinh doanh nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đo lường chất lượng góp phần đảm bảo quyền lợi ích người tiêu dùng; Tài liệu tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa: Thực hiện tuyên truyền về Luật Đo lường; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Các yêu cầu về đo lường đối với phương tiện đo nhóm 2, quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng gói sẵn, quản lý chất lượng khí tại cửa hàng bán lẻ LPG chai và nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí. Phát tài liệu kèm theo tờ rơi và hướng dẫn trực tiếp một số nội dung cơ bản liên quan đến các quy định về đo lường chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh bán lẻ LPG chai (lấy ví dụ trực tiếp sản phẩm LPG đang bán tại cửa hàng). Về kết quả tuyên truyền phổ biến pháp luật: Tổng số cơ sở kinh doanh bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai trên địa bàn tỉnh được tuyên truyền phổ biến pháp luật là 70 cơ sở, trong đó thị xã Nghĩa Lộ 25 cơ sở; huyện Văn Chấn 25 cơ sở; huyện Trạm Tấu 11 cơ sở; huyện Mù Cang Chải 9 cơ sở. Trong quá trình tuyên truyền, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành điều tra khảo sát đều là các cơ sở kinh doanh bán lẻ khí dầu mỏ (LPG) chai trên địa bàn tỉnh. Cụ thể như sau:  Thu thập thông tin chung về cơ sở kinh doanh: Tổng số cơ sở được tiến hành điều tra, khảo sát là 16 cơ sở: Trong đó 16/16 cơ sở đều là hộ kinh doanh cá thể có quy mô nhỏ. 100% cơ sở kinh doanh tại thời điểm điều tra khảo sát có đầy đủ hồ sơ pháp lý như giấy đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp;  Nhóm thông tin về đo lường: Tại thời điểm khảo sát 16/16 cơ sở đã trang bị phương tiện đo nhóm 2 (cân) để xác định lượng khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai khi đưa ra tiêu thụ trên thị trường. 100% cơ sở kinh doanh đều nhập hàng từ các thương nhân cung cấp LPG chai đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sử dụng dấu định lượng trên nhãn hàng hóa và sản phẩm LPG chai đang kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh đều đã được gắn dấu định lượng chữ V trên nhãn hàng hóa. Tuy nhiên chỉ có 02/16 cơ sở (chiếm 12,5%) thực hiện lưu giữ hồ sơ công bố dấu định lượng. Nhóm thông tin về nhãn hàng hóa: Qua khảo sát cho thấy 16/16 cơ sở kinh doanh đã thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa các sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 về nhãn hàng hóa. Nhóm thông tin về chất lượng: Tại thời điểm khảo sát 16 cơ sở kinh doanh cho thấy các sản phẩm LPG chai đều thực hiện việc công bố tiêu chuẩn áp dụng và đã được thể hiện trên nhãn hàng hóa của sản phẩm. 100% các sản phẩm LPG chai tại 16 cơ sở kinh doanh đã được gắn dấu hợp quy CR khi đưa ra lưu thông trên thị trường và các cơ sở kinh doanh đều biết về hồ sơ chất lượng đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai. Tuy nhiên chỉ có 08/16 (chiếm 50%) cơ sở kinh doanh thực hiện lưu giữ hồ sơ chất lượng. Thông qua trao đổi trực tiếp bằng hình thức đặt câu hỏi và điền phiếu điều tra, khảo sát hầu hết các cơ sở kinh doanh đều biết các quy định về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai như: Phải trang bị phương tiện đo để xác định lượng khí LPG chai; phải thể hiện việc ghi lượng cho sản phẩm; những nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn hàng hóa của sản phẩm; các loại LPG chai phải thực hiện công bố tiêu chuẩn áp dụng theo tiêu chuẩn/quy chuẩn; các loại LPG chai phải được gắn dấu CR trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường; thành phần hồ sơ chất lượng đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai; các sản phẩm LPG chai phải được gắn dấu định lượng V trên nhãn hàng hóa trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường và thực hiện lưu giữ hồ sơ chất lượng, hồ sơ công bố dấu định lượng tại cơ sở kinh doanh.  Thông qua hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật trực tiếp đến cơ sở kinh doanh phát tài liệu, phát tờ rơi, trao đổi, hướng dẫn trực tiếp các nội dung có liên quan, giải đáp những thắc mắc đến quy định, quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các cơ sở đã nâng cao hơn trình độ nhận thức và hiểu biết pháp luật của cơ sở trong việc kinh doanh bán lẻ khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai và được các cơ sở kinh doanh bán lẻ LPG chai đánh giá rất tích cực.  Nhìn chung qua điều tra, khảo sát cho thấy các cơ sở kinh doanh đều đã chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) chai như: Có giấy phép đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, có hồ sơ liên quan đến chất lượng sản phẩm...; các sản phẩm LPG chai đều được thể hiện việc ghi lượng trên nhãn hàng hóa của sản phẩm; tất cả các nội dung bắt buộc phải thể hiện trên nhãn đều được thể hiện; các cơ sở kinh doanh có trang bị phương tiện đo (cân) để xác định lượng khí LPG chai.

Dương Thị Xuân – Phòng Quản lý Tiêu chuẩn – Đo lường – Chất lượng

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h