Tin Hoạt động >> Chung

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ  LÀM VIỆC TẠI HUYỆN LỤC YÊN VÀ HUYỆN YÊN BÌNH

06/09/2021 03:19:53 Xem cỡ chữ Google

Đồng chí Vũ Xuân Hợi – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc với 2 huyện Lục Yên và yên Bình

          Để kịp thời nắm bắt tình hình quản lý nhà nước và triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh, đồng thời phối hợp, trao đổi giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động khoa học và công nghệ tại cơ sở, nhằm thực hiện các chỉ tiêu các nhiệm vụ được giao theo Chương trình hành động số 18-CTr/TU ngày 18/12/2020 của Tỉnh ủy Yên Bái và Chương trình hành động số 02/CTr-UBND ngày 15/01/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã tổ chức đoàn công tác đến làm việc với Ủy ban nhân dân của 2 huyện Lục Yên và Yên bình trong 2 ngày 23/7 và 18/8.

Tham dự 2 buổi làm việc, có đồng chí Vũ Xuân Hợi, Bí thư Đảng ủy – Giám đốc sở; đồng chí Đinh Khắc Yên – Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên; đồng chí Nguyễn Xuân Trường – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Yên Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo UBND huyện Lục Yên, Yên Bình và các đồng chí lãnh đạo sở Khoa học và Công nghệ, các đồng chí trưởng, phó các phòng chuyên môn và đơn vị của sở, huyện.

          Tại 2 buổi làm việc, sau khi nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế -xã hội trên địa bàn Huyện Lục Yên và Yên Bình, cũng như đánh giá kết quả hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn huyện, đoàn công tác của sở Khoa học và Công nghệ đã cùng với lãnh đạo 2 huyện Lục Yên và Yên Bình trao đổi, chia sẻ những thông tin về tình hình triển khai các hoạt động khoa học và công nghệ tại địa phương trong 5 năm gần đây; về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện và những đề xuất, kiến nghị để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ. Trong đó tập trung vào một số nội dung về tình hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đánh giá hiệu quả triển khai, nhân rộng kết quả các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tại địa phương (các đề tài, dự án); đề xuất nhu cầu đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ có quy mô lớn, mang tính đột phá, có tác động rộng rãi trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; trong đó hướng trọng tâm vào nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất phục vụ cơ cấu lại ngành nông nghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới hoặc các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đem lại hiệu quả phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước cấp huyện, cấp xã; tình hình triển khai Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 12/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Quyết định số 100/QĐ-TTg ngày 19/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tình hình triển khai việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1963/QĐ-UBND ngày 03/9/2020 về việc phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 -2025; tình hình xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương (xây dựng Chỉ dẫn địa lý, nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm chủ lực của địa phương, doanh nghiệp) trên địa bàn huyện Lục Yên và Yên Bình, đồng thời định hướng phát triển khoa học và công nghệ của 2 huyện trong thời gian tới.

Cũng trong buổi làm việc Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành bàn giao sản phẩm, kết quả thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đã kết thúc, nghiệm thu năm 2020, cho các đơn vị của huyện Yên Bình có cam kết tiếp nhận sản phẩm./.

                                  Hoàng Minh Tuân

                                          Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h