Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Tên nhiệm vụ: Dự án khoa học “Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể Gạo Bạch Hà cho sản phẩm gạo của xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ”.

27/12/2019 08:58:26 Xem cỡ chữ Google

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và PTNT.

Chủ trì nhiệm vụ: Lã Tuấn Hưng - Thạc sỹ, Trưởng phòng Nông nghiệp &PTNT huyện Yên Bình..

Các thành viên tham gia:

1. Triệu Thị Hương – Kỹ sư 

2. Trần Thị Thanh Thủy – Cử nhân

3. Phạm Thành Đạt – Kỹ sư

4. Hoàng Trung Kiên – Kỹ sư

5. Nguyễn Thị Phương Thanh – Kỹ sư

6. Hà Đình Hiếu – Cử nhân

7. Nguyễn Quang Vinh – Kỹ sư

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng bộ hồ sơ đủ điều kiện đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch
Hà”; được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận.

- Xây dựng và vận hành thí điểm hệ thống Quản lý Nhãn hiệu tập thể
“Gạo Bạch Hà”: 01 mẫu nhãn hiệu, 01 bộ quy chế quản lý Nhãn hiệu tập thể.

- Xây hệ thống quảng bá Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch Hà”: 01 website
(kênh thông tin điện tử), 01 bộ nhãn hàng hóa (bao bì)…

- Nâng cao nhận thức cho người hưởng lợi về Sở hữu trí tuệ (SHTT) và
Nhãn hiệu tập thể thông qua các lớp tập huấn.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Đã xây dựng bộ hồ sơ đủ điều kiện đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Gạo
Bạch Hà” và được cấp giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch
Hà” số 306161 theo quyết định số 69105/QĐ-SHTT, ngày 02/10/2018 của Cục
Sở hữu Trí tuệ.

- Đã xây dựng được 01 bản đồ khoanh vùng cho sản phẩm gạo Bạch Hà tỷ
lệ 1/10.000.

- Đã xây dựng hệ thống quản lý Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch Hà”: 01
mẫu nhãn hiệu, 01 website (kênh thông tin điện tử), 01 mẫu tờ rơi.

- Đã xây dựng và ban hành hệ thống các văn bản quản lý Nhãn hiệu tập
thể “Gạo Bạch Hà”: Quy chế quản lý Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch Hà”; Quy
chế sử dụng tem nhãn “Gạo Bạch Hà”; Quy trình cấp, thu hồi quyền sử dụng
Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch Hà”; Hướng dẫn kỹ thuật sản xuất đối với các
giống lúa được cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch Hà”.

- Đã thiết kế và in 2.000 tờ rơi cho sản phẩm gạo Bạch Hà trên khổ giấy
A4, in đầy đủ các thông tin giới thiệu về sản phẩm và cơ sở sản xuất trên cả 02
mặt với màu sắc chủ đạo là màu xanh lá cây và màu vàng.

- Đã thiết kế và in ấn nhãn hàng hóa trên bao bì, túi đựng sản phẩm Gạo
Bạch Hà đáp ứng tiêu chí đề ra. Kết quả đã in 1.000 túi nilon kích thước 55 x 50
cm và 1.000 bao tải dứa kích thước 40 x 60 cm. Báo cáo kết quả thực hiện dự án khoa học: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể “Gạo Bạch Hà” cho sản phẩm gạo của xã Bạch Hà, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái

- Đã tổ chức 01 lớp tập huấn cho 30 lượt người về quản lý và giám sát chất
lượng nội bộ (Có phụ lục 07 Bộ tài liệu đào tạo, tập huấn về quản lý và giám sát
chất lượng nội bộ nhãn hiệu tập thể kèm theo báo cáo khoa học).

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 2017-2018

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h