Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ Phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”

13/09/2021 03:13:42 Xem cỡ chữ Google
Nhằm đẩy mạnh kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục năm 2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp triển khai phát động cuộc thi “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam được tổ chức trong vòng một tháng, bắt đầu từ 0 giờ ngày 6/9/2021 đến 23 giờ 59 ngày 6/10/2021. Với mục tiêu nhằm phổ biến, nâng cao hiểu biết của các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị lực lượng chức năng và tổ chức, cá nhân về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cảnh sát biển Việt Nam; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, tạo sức lan tỏa lớn để thu hút người dân tham gia; đổi mới, đa dạng hóa các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trả lời câu hỏi trắc nghiệm trên nền tảng phần mềm trực tuyến tại địa chỉ website:  https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn.

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian 01 tháng, bao gồm 01 cuộc thi Tháng và 03 đợt thi Tuần, thời gian làm bài thi tháng là 20 phút gồm 15 hỏi tương ứng với 15 điểm, thi tuần là 15 phút gồm 10 câu tương ứng với 10 điểm. Cụ thể:

- Thi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

- Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

- Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

- Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

Ban Chỉ đạo sẽ trao Bằng khen, Kỷ niệm chương, phần thưởng tiền mặt cho cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi Tháng tại Lễ Tổng kết hoặc liên hệ để trao giải bằng hình thức phù hợp. Thông tin về giải thưởng, kết quả thi của cá nhân, tập thể đạt giải thi Tháng và các đợt thi Tuần sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển và trên các phương tiện thông tin, truyền thông khác./.

Nguyễn Giang, Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h