Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Tên nhiệm vụ: Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng vườn ươm giống cam, quýt đảm bảo chất lượng bằng phương pháp ghép tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

27/12/2019 09:00:43 Xem cỡ chữ Google

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Văn Chấn.

Chủ trì nhiệm vụ: Th.s  Phùng Thế Hanh.

Các thành viên tham gia:

1. Trần Ngọc Sơn - KS   

2. Đinh Thị Minh - KS 

3. Nguyễn Thị Hậu - CN

4. Hoàng Hữu Dũng - KS

5. Nguyễn Mạnh Thắng - KS

6. Vũ Thị Hạnh - Th.s

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng vườn ươm giống cây cam, quýt với quy mô 0,27 ha tại Tổ dân phố Trung Tâm, TTNT Trần Phú, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

- Xây dựng vườn cây mẹ cấp giống S1 với số lượng 50 cây; Trong đó: Có 5 cây cam Đường canh; 15 cây cam V 2; 30 cây cam Chanh vinh lòng vàng (CS1).

- Bồi dưỡng được 5 kỹ thuật viên tay nghề cao.

- Sản xuất được 50.000 bầu cây cam, quýt giống đảm bảo theo tiêu chuẩn ngành; Trong đó: Có 5.000 bầu cây cam giống Đường canh; 15.000 bầu cây cam giống V2; 30.000 bầu cây cam giống Chanh vinh lòng vàng (CS 1) với tỷ lệ xuất vườn đạt từ 90% trở lên.  

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

1. Xây dựng thành công vườn ươm cây giống với diện tích 2.900 m2 có mặt bằng, hệ thống đường, điện, nước và tường rào bảo vệ đảm bảo yêu cầu, đủ năng lực sản xuất 50.000 cây giống/năm, có ý nghĩa trong việc sản xuất và cung ứng nguồn cây giống đảm bảo chất lượng tại chỗ, giá thành sản xuất cây giống cam, quýt tại vườn ươm thấp hơn so với giá cung ứng trên địa bàn triển khai thực dự án.

          2. Xây dựng được nhà lưới chống côn trùng với diện tích 200m2 đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật, vườn cây mẹ đầu dòng cấp giống S1 với số lượng 50 cây (5 cây cam đường canh; 15 cây cam V2; 30 cây cam chanh vinh). Có ý nghĩa trong việc lưu giữ nguồn cây giống, tạo nguồn vật liệu ghép có chất lượng tai địa phương. Ngoài việc cung ứng nguồn vật liệu ghép cho vườn ươm còn cung ứng nguồn mắt ghép cho các hộ có nhu cầu trong việc nhân giống cây cam quýt để tạo ra nguồn cây giống đảm bảo chất lượng phục vụ cho sản xuất.

          3. Đào tạo được 05 kỹ thuật viên tay nghề cao đáp ứng được các yêu cầu trong việc sản xuất giống cây ăn quả, quản lý, vận hành vườn ươm. Tuy nhiên, để phát huy và duy trì các kết quả đạt được của dự án, cần tiếp tục cho Tổ hợp tác quản lý, vận hành, khai thác vườn ươm trong khoảng thời gian tiếp theo.

          4. Các chỉ tiêu sinh trưởng, phát triển của cây đảm bảo yêu cầu kỹ thuật: Thời gian từ khi gieo hạt đến khi đạt tiêu chuẩn xuất vườn từ 15 – 18 tháng, thời gian từ khi ghép đến khi cành ghép đạt tiêu chuẩn xuất vườn là 70 – 80 ngày. Chiều cao cây xuất vườn đạt từ 50 – 60 cm, chiều dài cành ghép từ 35 – 40 cm, có từ 1 – 2 cành cấp 1 và có từ 13 – 15 lá, không bị sâu bệnh, thời gian từ khi gieo hạt đến khi cây giống đạt tiêu chuẩn xuất vườn không quá 2 năm. Thời gian ghép mắt tốt nhất là vào vụ xuân (tháng 3 – 4) và vụ hè thu (tháng 8 – 9). Tại thời vụ này cành ghép sinh trưởng, phát triển tốt nhất.

5. Thành công của dự án góp phần giúp các xã, thị trấn, huyện hoàn thành mục tiêu đề án phát triển vùng cây cam, quýt ở các xã, thị trấn vùng ngoài gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương.

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 2016-2019

 

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h