Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

Tên nhiệm vụ: Đánh giá khả năng thích ứng giống táo Tao05 tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

27/12/2019 09:02:38 Xem cỡ chữ Google

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Chủ trì nhiệm vụ: Th.s Ngô Xuân Phong.

Các thành viên tham gia:

1. Tiến sĩ. Vũ Việt Hưng

2. Tiến sĩ.  Nguyễn Thị Tuyết

3. Th.s Dương Xuân Thưởng

4. Th.s Hoàng Thị Minh Lý

5. Th.s Nguyễn Ngọc Hà

Mục tiêu nhiệm vụ:

- Báo cáo, đánh giá về kết quả triển khai thực hiện các nội dung của đề tài.

- Đánh giá những tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện đề tài.

- Đưa ra những kết luận, khuyến nghị và đề xuất hướng sử dụng các kết quả nghiên cứu vào mục đích phát triển cây táo trên địa bàn huyện Văn Yên và các vùng có điều kiện sinh thái tương tự.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ:

- Đánh giá khả năng thích ứng của giống: Giống táo Tao05 có khả năng thích ứng tốt trong điều kiện sinh thái huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, cụ thể là

          + Cây sinh trưởng phát triển khỏe: sau trồng 3 năm chiều cao cây đạt trung bình 3,13 m; đường kính gốc đạt 8,95 cm; đường kính tán đạt 4,66 m.

          + Năng suất cao: năng suất trung bình ở năm đầu tiên đạt 9,03 kg/cây (tương đương 3,61 tấn/ha); sang năm thứ 2 đạt 20,38 kg/cây (tương đương 8,15 tấn/ha) và dự kiến sang năm thứ 3 đạt 27,20 kg/cây (tương đương 10,88 tấn/ha).

          + Khối lượng và kích thước quả lớn: khối lượng quả trung bình đạt 78,83 gam/quả; nhiều quả đạt khối lượng 100 gam/quả; cá biệt có quả đạt 150 gam/quả. Tỉ lệ phần ăn được khá cao, trên 90%; độ brix đạt 13,48%.

          + Ít bị nhiễm một số loài sâu bệnh hại chính trên cây táo, mức độ gây hại từ nhẹ đến mức trung bình.    

          + Hiệu quả kinh tế: với giá bán trung bình 15.000 đồng/kg; năm thứ nhất cho lãi thuần là 14,15 triệu đồng/ha; năm thứ 2 là 72,25 triệu đồng/ha; năm thứ 3 ước đạt 100,20 triệu đồng/ha.

          - Các biện pháp kỹ thuật:

+ Nghiên cứu các kiểu làm giàn: Các kiểu làm giàn ngang, giàn chữ T, giàn chữ V đều cho hiệu quả tốt, có thể áp dụng từng kiểu làm giàn trong mỗi điều kiện cụ thể.

          + Nghiên cứu biện pháp cắt tỉa: Cưa đốn táo sau thu hoạch là cần thiết. Cưa đốn ở thời vụ 1/3 và 15/3 cho hiệu quả cao nhất.

          - Về xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật: đã xây dựng được bản hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống táo Tao05 phù hợp với điều kiện sinh thái huyện Văn Yên

          - Tổ chức 01 lớp tập huấn chuyển giao kỹ thuật cho 30 lượt người về kỹ thuật trồng và chăm sóc táo. Thông qua lớp tập huấn giúp người dân nắm vững được kỹ thuật trồng và chăm sóc thâm canh cây táo.    

Thời gian bắt đầu và thời gian kết thúc: 2017 - 2019

 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h