Tin Hoạt động >> Thanh tra

Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ chuyên môn của Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái; Trach nhiệm của Giám đốc Trung tâm về công tác phòng, chống tham nhũng (giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2020)

21/10/2021 04:02:58 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h