Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ giúp xã Khánh Hòa triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021

23/11/2021 10:51:47 Xem cỡ chữ Google
Được sự phân công của Tỉnh ủy Yên Bái về việc theo dõi, giúp đỡ xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; trong đó giao Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ, giúp đỡ 15 hộ nghèo của xã Khánh Hòa thoát nghèo trong năm 2021. Căn cứ vào Quyết định số 156-QĐ/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái, về việc thành lập các Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, các thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh và Kế hoạch số 19-KH/TU ngày 23/02/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2021. Trên cơ sở nhiệm vụ được giao, ngày 11/3/2021, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Kế hoạch số 28/KH-SKHCN, về phối hợp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ các hộ thoát nghèo tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên năm 2021; đồng thời quán triệt nội dung của Kế hoạch số 19-KH/TU đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành và giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nghiêm túc triển khai các nội dung có liên quan, đảm bảo kế hoạch đề ra.

Đ/c Giám đốc Sở Vũ Xuân Hợi hướng dẫn hộ gia đình xã Khánh Hòa cách treo bịch giống nấm Mục nhĩ nhân dịp tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy cùng dân"

Để triển khai các nội dung có liên quan, đảm bảo kế hoạch đề ra, Sở Khoa học và Công nghệ đã cử nhiều đoàn công tác xuống trực tiếp làm việc với lãnh đạo Đảng ủy, HĐN, UBND xã Khánh Hòa nhằm trao đổi, nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên địa bàn xã Khánh Hòa; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương; nắm bắt những ý kiến đề xuất kiến nghị của xã nhằm mục tiêu phối hợp kịp thời, giúp đỡ xã Khánh Hòa hoàn thành tốt chỉ tiêu kế hoạch giảm nghèo được giao trong năm 2021; đồng thời tổ chức khảo sát, nắm bắt tình hình về công tác giảm nghèo, về điều kiện giao thông đi lại của bà con trong xã. Theo báo cáo của lãnh đạo xã và đánh giá của các đoàn công tác, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo 10 Chi bộ trực thuộc tổ chức triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương; làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; công tác quản lý khoáng sản, quản lý bảo vệ rừng; … Lãnh đạo công tác  nhân sự, tổ chức thành công Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ và Đại hội Người cao tuổi nhiệm kỳ 2021 – 2026. Lãnh đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đặc biệt công tác nhân sự tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Sau bầu cử HĐND các cấp, đã kịp thời lãnh đạo kiện toàn các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026. Lãnh đạo đẩy mạnh công tác dân vận của Đảng, triển khai thực hiện các công trình, phần việc chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai học tập quán triệt Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái; Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng...

Dựa trên các kết quả báo cáo và thực tiễn, Sở đã giao Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tổ chức 02 lớp tập huấn kỹ thuật  về nuôi trồng một số loại nấm ăn và nấm dược liệu và kỹ thuật chăn nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học cho gần 60 người dân tham gia. Đồng thời, tổ chức chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và hỗ trợ xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Mộc nhĩ với quy mô 10.000 bịch nấm Mộc nhĩ với tổng số kinh phí hỗ trợ  là 176 triệu đồng; trong đó, đã  lựa chọn 07 hộ dân tham gia (thời vụ nuôi trồng từ tháng 8 đến tháng 12/2021). Phối hợp cùng lãnh đạo xã tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy cùng dân", hướng dẫn một số hộ dân  triển khai mô hình nuôi trồng nấm Mộc nhĩ, hướng dẫn cách treo bịch, rạch bịch, tưới nước và thu hái sản phẩm; tổ chức  đi khảo sát trực tiếp một số hộ nghèo trong danh sách  thoát nghèo năm 2021, để đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện kế hoạch giảm nghèo năm 2021 của xã nói chung và 15 hộ nghèo do Sở đã thống nhất với UBND xã hỗ trợ; đồng thời trao 15 triệu đồng tiền mặt, thông qua xã để chủ động mua các vật dụng thiết yếu hỗ trợ, động viên 15 hộ nghèo thuộc diện thoát nghèo trong năm 2021. Theo kết quả đánh giá, đến nay các hộ nghèo trong danh sách đã đảm bảo các tiêu chí để thoát nghèo theo kế hoạch đã dự kiến trong năm 2021.

Bên cạnh đó, Chi đoàn thanh niên của Sở đã triển khai vận động đoàn viên trong Chi đoàn quyên góp ủng hộ kinh phí mua hỗ trợ tặng Chi đoàn xã Khánh Hòa  02 thùng bóng đèn Rạng Đông để thực hiện các công trình thanh niên của xã với kinh phí là 1,536 triệu đồng triển khai thực hiện Công trình “Điểm thu gom, xử lý rác tập trung tại thôn, bản” tại thôn Kim Long xã Khánh Hòa với tổng kinh phí 05 triệu đồng (Công trình được thực hiện từ ngày 04/8 và đã khánh thành vào ngày 18/8).

Ngoài ra, Sở Khoa học và Công nghệ cũng đã tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành về mục đích, ý nghĩa  của việc hỗ trợ làm nhà để cải thiện căn bản điều kiện về nhà ở cho các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo điều kiện cho các hộ nghèo ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao đời sống, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an ninh xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua vận động, đã quên góp được số tiền là 15 triệu đồng và đã chuyển số kinh phí hỗ trợ này qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, để tập trung trao đến các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 16/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, về hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ giúp đỡ xã Khánh Hòa thực hiện các mục tiêu giảm nghèo bền vững. Tiếp tục duy trì thông tin liên lạc, nắm bắt tình hình trên địa bàn xã Khánh Hòa; tổ chức đoàn công tác của Sở xuống xã khảo sát nắm tình hình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương, để từ đó cùng với địa phương đề ra các phương hướng, nhiệm vụ thúc đẩy xã phát triển; phối hợp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền trên địa bàn xã; dự sinh hoạt cùng  chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở theo đúng quy định tại Quy chế làm việc các Đoàn công tác của Ban thường vụ Tỉnh ủy phụ trách, theo dõi, giúp đỡ các xã, thôn đặc biệt khó khăn của tỉnh. Chỉ đạo Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ tỉnh tiếp tục hỗ trợ, theo dõi, giúp đỡ bà con nhân dân xã  Khánh Hoà triển khai mô hình nuôi trồng nấm Mộc nhĩ đảm bảo chất lượng và hiệu quả; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, nắm bắt nhu cầu cần chuyển giao khoa học kỹ thuật, để phối hợp tổ chức, giúp đỡ nhân dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo./.

Nguyễn Thị Anh Thúy - Thanh tra Sở

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h