Tin Hoạt động >> Chung

Công bố Quyết định và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho "Gà đen bản địa Trạm Tấu", "Lợn đen bản địa Trạm Tấu" và nhãn hiệu tập thể cho "Măng ớt Trạm Tấu", "Gạo nếp 87 Trạm Tấu".

23/11/2021 10:51:38 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu tổ chức lễ công bố Quyết định và trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận cho 02 sản phẩm "Gà đen bản địa Trạm Tấu", "Lợn đen bản địa Trạm Tấu", nhãn hiệu tập thể cho 02 sản phẩm "Măng ớt Trạm Tấu", "Gạo nếp 87 Trạm Tấu" là sản phẩm của dự án khoa học công nghệ cấp tỉnh "Xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho một số sản phẩm nông nghiệp đặc sản của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái".

Đồng chí Trần Đức Hợp – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng nhận nhãn hiệu cho đồng chí Vũ Đăng Quỳnh - Chủ tịch Hội nông dân huyện Trạm Tấu

Đại diện cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh, đồng chí Trần Đức Hợp – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã trao Giấy chứng đăng ký nhận nhãn hiệu chứng nhận “Gà đen bản địa Trạm Tấu”, “Lợn đen bản địa Trạm Tấu” cho đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu, Giấy chứng đăng ký nhận nhãn hiệu tập thể  “Măng ớt Trạm Tấu”, “Gạo nếp 87 Trạm Tấu” cho đồng chí Vũ Đăng Quỳnh - Chủ tịch Hội nông dân huyện Trạm Tấu và có ý kiến phát biểu, đề nghị cơ quan quản lý nhãn hiệu tiếp tục quan tâm đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về giá trị việc phát triển 04 nhãn hiệu "Gà đen bản địa Trạm Tấu", "Lợn đen bản địa Trạm Tấu", "Măng ớt Trạm Tấu", "Gạo nếp 87 Trạm Tấu", duy trì các hoạt động quản lý, phát triển nhãn hiệu đảm bảo đúng theo các văn bản quản lý nhãn hiệu đã được ban hành một cách có hiệu quả.

Cũng tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thành Hưng - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu đại diện cơ quan quản lý nhãn hiệu đã công bố quyết định và trao quyền sử dụng 02 nhãn hiệu chứng nhận cho 03 hộ cá thể chăn nuôi và kinh doanh 2 sản phẩm  “Gà đen bản địa Trạm Tấu”, “Lợn đen bản địa Trạm Tấu”; đồng chí Vũ Đăng Quỳnh - Chủ tịch Hội nông dân huyện Trạm Tấu công bố quyết định và trao quyền sử dụng 02 nhãn hiệu tập thể cho 02 hộ kinh doanh 2 sản phẩm "Măng ớt Trạm Tấu", "Gạo nếp 87 Trạm Tấu". Đại diện các hộ đã phát biểu và cam kết sẽ tuân thủ đúng các quy định về quản lý và sử dụng nhãn hiệu đã được cơ quan quản lý ban hành./.

Nguyễn Tiến Long - Phòng Quản lý Khoa học

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h