Tin Hoạt động >> Thanh tra

Hiệu quả của công tác thanh tra qua việc thực hiện "Mục tiêu kép"

02/12/2021 09:50:26 Xem cỡ chữ Google
Trong năm 2021, Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã chủ trì phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện 03 cuộc thanh tra: Thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ; thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng, dầu; thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ.

Đoàn kiểm tra việc ghi nhãn hàng hóa trên sản phẩm vàng, vàng trang sức mỹ nghệ

Qua cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ, Đoàn thanh tra đã phát hiện có 05 doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định về nội dung  bắt buộc trên nhãn hàng hóa.  Đoàn thanh tra đã lập biên bản vi phạm, Chánh thanh tra Sở đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng tiền theo quy định, nhằm đảm bảo tính răn đe của pháp luật với tổng số tiền là 12,5 triệu đồng.

Tại cuộc Thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng, dầu, Đoàn thanh tra đã phát hiện có 03 cơ sở thực hiện việc ghi thông tin về xăng, dầu trên phương tiện đo chưa đúng quy định và 14 cơ sở còn sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ về bảo vệ môi trường và phòng cháy chữa cháy đã hết hạn sử dụng.  Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở đó kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Với Thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ thì 100% các thiết bị bức xạ và phương tiện đo đều có giấy chứng nhận kiểm định được dán tem kiểm định và trong thời hạn chu kỳ kiểm định. Đoàn thanh tra không phát hiện  có cơ sở nào có hành vi phạm pháp luật phải xử phạt vi phạm hành chính.

Nhìn chung, Thanh tra Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ với tinh thần chủ động, linh hoạt và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về thực hiện mục tiêu kép "Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế". Các kế hoạch của  thanh tra năm 2021 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không chồng chéo, không gây áp lực cho đối tượng thanh tra theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg  ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp./.

Anh Thúy – Thanh tra Sở KH&CN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h