Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của XLVPHC và áp dụng vào công tác quản lý nhà nước

11/01/2022 03:52:53 Xem cỡ chữ Google
Với vai trò và chức năng nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về lĩnh vực khoa học và công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ luôn thực hiện nghiêm túc công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (XLVPHC) qua công tác thanh tra và kiểm tra trong nhiều năm qua.

Hội nghị tập huấn công tác Thanh tra, phổ biến Luật Xử lý vi phạm hành chính

Trong năm 2021, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ trì phối hợp với các ngành chức năng gồm: Công an tỉnh; Cục quản lý thị trường tỉnh  và Sở Y tế  tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong sản xuất, kinh doanh vàng, vàng trang sức, mỹ nghệ; thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng, dầu; thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ với tổng số cơ sở được thanh tra là 55 cơ sở. Đoàn thanh tra đã phát hiện 05 cơ sở có hành vi vi phạm pháp luật về kinh doanh hàng hóa không ghi đủ các nội dung bắt buộc trên nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật. Đoàn thanh tra đã tiến hành lập biên bản XLVPHC đối với 05 cơ sở có hành vi vi phạm xử phạt bằng hình thức phạt tiền với tổng số tiền là 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm ngàn đồng chẵn).  

           Qua thanh tra, kiểm tra, đội ngũ cán bộ, công chức đã tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp luật về lĩnh vực khoa học và công nghệ, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các cơ sở được thanh tra, nâng cao vị trí, vai trò của hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã góp phần bảo vệ quyền lợi ích của người tiêu dùng.

Mới đây, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật XLVPHC (Luật số 67/2020/QH14) được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 13/11/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022. Theo đó, nhiều quy định mới sẽ được áp dụng vào công tác quản lý nhà nước.  Luật đã sửa đổi, bổ sung nội dung của 66/142 điều, trong đó, 16 điều sửa đổi, bổ sung toàn diện; sửa kỹ thuật 11/142 điều; bổ sung 04 điều; bãi bỏ 03 điều của Luật XLVPHC hiện hành.

Đáng chú ý, phải kể đến Đối với nguyên tắc xử phạt một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần, Khoản 2 Điều 1 Luật số 67 sửa đổi, bổ sung như sau: “Chỉ xử phạt vi phạm hành chính khi có hành vi vi phạm hành chính do pháp luật quy định. Một hành vi vi phạm hành chính chỉ bị xử phạt một lần. Nhiều người cùng thực hiện một hành vi vi phạm hành chính thì mỗi người vi phạm đều bị xử phạt về hành vi vi phạm hành chính đó; Một người thực hiện nhiều hành vi vi phạm hành chính hoặc vi phạm hành chính nhiều lần thì bị xử phạt về từng hành vi vi phạm, trừ trường hợp hành vi vi phạm hành chính nhiều lần được Chính phủ quy định là tình tiết tăng nặng”. 

Bên cạnh đó, một số hành vi vi phạm trong các lĩnh vực xảy ra ngày càng phổ biến, tinh vi, nguồn thu lợi bất hợp pháp là rất lớn, gây hậu quả lớn đến xã hội, làm thiệt hại kinh tế, thậm chí làm ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe của người dân nhưng mức phạt tối đa áp dụng đối với hành vi vẫn chưa tương xứng với tính chất, mức độ của vi phạm, thiếu tính răn đe và không đủ sức phòng ngừa, hạn chế vi phạm hành chính mới. Do vậy, Khoản 10 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung theo hướng tăng mức phạt tiền tối đa trong một số lĩnh vực, như: Giao thông đường bộ; Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ yếu; Giáo dục; Quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia; Điện lực; Bảo vệ quyền lợi người tiêu dung; Báo chí; Kinh doanh bất động sản...

Cùng với đó, Luật sửa đổi, bổ sung quy định về hoãn tiền phạt đối với tổ chức bị phạt tiền từ 100 triệu đồng trở lên đang gặp khó khăn đặc biệt hoặc đột xuất về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh thay vì chỉ áp dụng hoãn tiền phạt đối với cá nhân như Luật hiện hành; sửa đổi quy định về số tiền được hoãn thi hành áp dụng cho cá nhân theo hướng giảm số tiền được hoãn phạt tiền từ 3 triệu đồng trở lên ở Luật hiện hành xuống còn 2 triệu đồng trở lên đối với những cá nhân đang gặp khó khăn về kinh tế do thiên tai, thảm họa, hỏa hoạn, dịch bệnh, mắc bệnh hiểm nghèo…

Luật đã bãi bỏ quy định về việc báo cáo công tác thi hành pháp luật về XLVPHC định kỳ 06 tháng tại điều 17 Luật XLVPHC nhằm giảm bớt thủ tục và yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị trực tiếp thực hiện việc thống kê, tổng hợp báo cáo./.

Nguyễn Giang - Sở Khoa học và Công nghệ

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h