Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Triển khai Nghị định số 126/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ

14/01/2022 03:34:55 Xem cỡ chữ Google
Ngày 30/12/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 126/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử. Nghị định có hiệu lực từ ngày 01/01/2022.

Kiểm tra chất lượng hàng hoá

Nghị định được ban hành nhằm hoàn thiện các quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; năng lượng nguyên tử, bảo đảm phù hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính số 67/2020/QH14 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022 (Luật số 67/2020/QH14), đồng thời tháo gỡ, khắc phục những bất cập, vướng mắc trong thực tiễn triển khai, góp phần bảo đảm hiệu lực, hiệu quả của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Nghị định gồm 07 Điều, có nội dung tập trung sửa đổi, bổ sung một số quy định về hành vi vi phạm, hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả, lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính, quy định chung và trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính,... của các Nghị định sau đây: Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp; Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Nghị định số 51/2019/NĐ-CP ngày 13/6/2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ; Nghị định số 107/2013/NĐ-CP ngày 20/9/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Theo Kế hoạch thanh tra năm 2022 được Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phê duyệt theo Quyết định số 198/SKHCN-TTra ngày 13/12/2021, trong năm 2022 Sở sẽ triển khai các cuộc thanh tra chuyên ngành về về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với thiết bị điện, điện tử. Chính vì vậy, các cuộc thanh tra, kiểm tra sẽ được triển khai theo quy định mới của Nghị định 126/2021/NĐ-CP./.

Nguyễn Giang - Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h