Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Kết quả cuộc kiểm tra Công tác pháp chế của Sở KH&CN giai đoạn năm 2019-2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022

14/01/2022 03:34:15 Xem cỡ chữ Google
Trong năm 2021, thực hiện nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao trong Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 13/01/2021 về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2021 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Tư pháp đã tiến hành cuộc kiểm tra công tác pháp chế các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, trong đó có Sở Khoa học và Công nghệ (Sở KH&CN).

Đoàn công tác Sở Tư pháp kiểm tra công tác pháp chế tại Sở Khoa học và Công nghệ

Được đánh giá là một trong những đơn vị được Thủ trưởng và tập thể lãnh đạo thường xuyên quan tâm, chỉ đạo sâu sát, Sở KH&CN đã thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế. Trong 03 năm qua, Sở đã có những chuyển biến tích cực trong các lĩnh vực và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Một số mặt nổi bật được đánh giá cao trong báo cáo kết quả kiểm tra, cụ thể như công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và thi hành pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, từ năm 2019 đến nay, Sở đã tổ chức 27 hội nghị chuyên đề và lồng ghép việc tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thuộc lĩnh vực: An toàn bức xạ hạt nhân; sở hữu trí tuệ; hoạt động khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn đo lường chất lượng; khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, quản lý nhiệm vụ khoa học; chuyển giao công nghệ và Cuộc cách mạng công nghệ 4.0; quản lý hệ thống chất lượng ISO 2001: 2015… với tổng số 1.065 người tham dự. Đối tượng tham dự hội nghị là cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ về lĩnh vực khoa học và công nghệ; các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Yên Bái.

Bên cạnh đó, để nâng cao công tác tuyên truyền pháp luật, các phòng chuyên môn đã biên tập và in ấn phát hành 2770 tờ rơi, tờ gấp phục vụ công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; trong đó gồm: 2700 tờ rơi, tờ gấp về đo lường đối với phép đo khối lượng trong thương mại bán lẻ và hỗ trợ thực hiện kiểm định cân đối chứng; 70 tờ gấp về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng đối với các cửa hàng bán lẻ LPG chai trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, Sở KH&CN đã tổ chức thực hiện 08 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 177 cơ sở về các lĩnh vực: Tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng, nhãn hàng hóa đối với các tổ chức và cá nhân kinh doanh xăng dầu; kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; kinh doanh điện, điện tử; kinh doanh vàng trang sức mỹ nghệ; đo lường và an toàn bức xạ trong hoạt động chẩn đoán, khám và chữa bệnh… Qua thanh tra đã xử lý 04 cá nhân và 05 tổ chức có hành vi vi phạm hành chính với số tiền 19,5 triệu đồng.

Ngoài ra, Sở cũng chỉ đạo triển khai 08 cuộc kiểm tra đối với 109 cơ sở, kiểm tra về công tác quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận đối với sản phẩm chè mang nhãn hiệu chứng nhận Suối Giàng-Yên Bái; các cơ sở kinh doanh mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy; kinh doanh đồ chơi trẻ em....

Nhờ những hoạt động trên mà trong những năm qua, ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức trong việc thi hành pháp luật luôn được nâng cao, đảm bảo cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được cập nhật đầy đủ các kiến thức pháp luật để triển khai áp dụng tốt trong công việc chuyên môn theo quy định. Các vi phạm hành chính đều được xử lý kịp thời, đúng quy định pháp luật và tháo gỡ kịp thời những vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp. Ngoài ra, các phòng chuyên môn cũng thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới cho các cá nhân, tổ chức trên địa bàn là đối tượng thuộc phạm vi mình quản lý. Điều này nhằm rút ngắn khoảng cách giữa cơ quan nhà nước với các tổ chức, cá nhân, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, rút ngắn thời gian giải quyết các thủ tục hành chính.

Tại buổi kết luận, Sở Tư pháp đã đánh giá cao công tác pháp chế của Sở KH&CN. Lãnh đạo Sở đã thường xuyên quan tâm và tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho công pháp chế tham mưu, phối hợp thực hiện toàn diện, hiệu quả nhiệm vụ, quyền hạn của tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 55/2011/NĐ-CP.

Vừa qua, tiếp tục triển khai nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 07/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 10/01/2022 về tổ chức thực hiện công tác pháp chế năm 2022 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở KH&CN đã ban hành kế hoạch triển khai tại đơn vị. Với chức năng, nhiệm vụ được giao, căn cứ vào tình hình thực tiễn tại địa phương, Sở đã phân công cụ thể từng nhiệm vụ trong từng lĩnh vực cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ đẩy mạnh công tác pháp chế. Trong đó, trong giai đoạn tới, Giám đốc Sở chỉ đạo tập trung đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính và công tác theo dõi việc thực hiện thi hành pháp luật trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, đảm bảo thực hiện tốt 100% kế hoạch của Sở đề ra/.

Giang Nguyễn - Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h