Nhãn hiệu >> Nhãn hiệu

SỐ LIỆU THÔNG KÊ NHÃN HIỆU TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI ĐẾN HẾT NĂM 2019

21/04/2020 04:15:16 Xem cỡ chữ Google

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h