Tin Hoạt động >> Chung

Triển khai hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

17/03/2022 03:30:06 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện nội dung Công văn số 372/BKHCN-TĐC ngày 25/02/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ và ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 538/UBND-NLN ngày 01/3/2022 về việc giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan vận động, lựa chọn và giới thiệu những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Yên Bái đăng ký tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022.

Ảnh minh hoạ

Ngày 04/3/2022 sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành công văn số 143/SKHCN-TCĐLCL gửi  Các sở: Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Xây dựng; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh về việc vận động, lựa chọn và giới thiệu những doanh nghiệp tiêu biểu của tỉnh Yên Bái đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia năm 2022.

       * Các văn bản quy định về hoạt động GTCLQG: Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nghị định số 74/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008; Thông tư số 27/2019/TT-BKHCN ngày 26/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định chi tiết thi hành một số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 và Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ về Giải thưởng chất lượng quốc gia.

       * Điều kiện tham dự: Tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian ít nhất 36 tháng tính đến thời điểm đăng ký tham dự GTCLQG.

      * Thời gian triển khai hoạt động GTCLQG:    Từ ngày 01/5/2022 đến  trước ngày 30/5/2022: Doanh nghiệp xây dựng hồ sơ tham dự (các báo cáo giới thiệu và tự đánh giá), nộp hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Yên Bái, Địa chỉ: Phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái; Từ ngày 01/6/2022 đến ngày 25/6/2022: Hội đồng sơ tuyển tỉnh đánh giá hồ sơ; đánh giá tại chỗ đối với doanh nghiệp và gửi kết quả lên Hội đồng Quốc gia trước ngày 30/6/2022; Hội đồng Quốc gia tiến hành xem xét, thẩm định các doanh nghiệp được  Hội đồng sơ tuyển tỉnh đề nghị trao giải năm 2022 xong trước ngày 30/10/2022; Tháng 11/2022:  Hoàn thiện việc lấy ý kiến hiệp y của Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2022; Tháng 12/2022: Hội đồng Quốc gia đề nghị Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử danh sách các doanh nghiệp tham dự đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính phủ trao tặng GTCLQG năm 2022.

       * Phí, lệ phí: Các tổ chức, doanh nghiệp tham gia hoạt động GTCLQG không phải nộp phí, lệ phí.

       * Lợi ích của tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG: Các tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được phép thông báo, tuyên truyền, quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng hoặc các hình thức giới thiệu khác về đơn vị mình, được sử dụng biểu tượng của GTCLQG trên sản phẩm, ấn phẩm của tổ chức, doanh nghiệp.;Tổ chức, doanh nghiệp đạt GTCLQG được Bộ Khoa học và Công nghệ đề cử tham dự các giải thưởng chất lượng khu vực và quốc tế.;Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được ưu tiên vay vốn từ Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia, Quỹ Đổi mới công nghệ quốc gia, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ở các bộ, ngành, địa phương và các quỹ khác theo quy định của pháp luật; ưu tiên tham gia các chương trình, dự án cấp quốc gia về phát triển, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng suất, chất lượng; Các tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được các Bộ, ngành và UBND tỉnh khen thưởng theo quy định từ nguồn quỹ khen thưởng hằng năm (Quy định tại Điều 30, Nghị định số 74/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ).

       Sau khi nhận được Đơn đăng ký tham dự GTCLQG năm 2022 của tổ chức, doanh nghiệp; Sở Khoa học và Công nghệ sẽ cử công chức hỗ trợ, hướng dẫn cụ thể cách viết báo cáo, lập hồ sơ và nộp hồ sơ tham dự. 

Nguyễn Thu Hằng - Phòng Tiêu chuẩn ĐLCL

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h