Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 62-KH/TU của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững

22/03/2022 03:06:35 Xem cỡ chữ Google
Nhằm thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Tỉnh ủy Yên Bái về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022. Ngay sau khi có Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy Yên Bái, về thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững năm 2022, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức triển khai, quán triệt nội dung của Kế hoạch số 62-KH/TU; Nghị quyết số 61-NQ/TU ngày 20/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc tiếp tục lãnh đạo có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022 đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn ngành; giao nhiệm vụ cụ thể cho các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị trực thuộc Sở và các tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên nghiêm túc triển khai các nội dung có liên quan, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về giảm nghèo bền vững năm 2022 theo phân công của Tỉnh ủy Yên Bái.

Đ/c Vũ Xuân Hợi, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở cùng Đoàn công tác hướng dẫn bà connhân dân xã Khánh Hòa treo bịch nấm mục nhĩ nhân hoạt động

Theo nội dung của Kế hoạch số 62-KH/TU, Sở Khoa học và Công nghệ được giao hỗ trợ giúp đỡ 15 hộ nghèo của xã Khánh Hòa thoát nghèo trong năm 2022. Trên cơ sở nhiệm vụ được phân công, đồng chí Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã giao cho Ban chấp hành  Công đoàn Sở trực tiếp tham mưu, để trao đổi, làm việc với lãnh đạo xã Khánh Hòa. Qua trao đổi, đã nắm bắt được thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên địa bàn xã Khánh Hòa trong Quý I năm 2022; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời, đã thống nhất với lãnh đạo xã Khánh Hòa danh sách cụ thể của 15 hộ nghèo sẽ được Sở Khoa học và Công nghệ trực tiếp tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo trong năm 2022, để từ đó có kế hoạch cụ thể tiến hành khảo sát, đánh giá, nắm bắt tình hình thực tế, nhu cầu của từng hộ gia đình, lập kế hoạch tuyên truyền, vận động, hỗ trợ, giúp đỡ đối với các hộ nghèo. Ưu tiên các hoạt động nhằm giúp đỡ hộ nghèo mở rộng sinh kế, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản như: Nhà ở, nước sạch, vệ sinh, thông tin, giáo dục, y tế; huy động, bố trí nguồn lực triển khai các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ theo kế hoạch để giúp cho 15 hộ nghèo thoát nghèo thực chất và bền vững.

Trong thời gian tới, Sở sẽ cùng với lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân  xã Khánh Hòa tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm bao gồm: Triển khai các hoạt động hỗ trợ 15 hộ nghèo do Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm hỗ trợ, giúp đỡ thoát nghèo trên địa bàn xã như: Tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, ủng hộ kinh phí, ủng hộ nguyên vật liệu... Giao Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật thông tin khoa học và công nghệ tổ chức triển khai tập huấn, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình nuôi trồng nấm Linh Chi từ nguyên liệu cám cưa, ngọn, cành keo tại xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên; tổ chức các hoạt động "Ngày thứ bảy cùng dân"; trực tiếp hướng dẫn một số hộ dân triển khai thực hiện mô hình nuôi trồng nấm Linh Chi đúng quy trình đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả; tiếp tục vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành và kêu gọi các tổ chức, cá nhân quyên góp ủng hộ kinh phí, phối hợp với xã Khánh Hòa mua các vật dụng thiết yếu phục vụ lao động sản xuất để hỗ trợ cho 15 hộ nghèo thuộc diện phải thoát nghèo trong năm 2022; tổ chức các Đoàn công tác xuống cơ sở để nm bắt tình hình và làm việc với xã;  phối hợp cùng với các ban, ngành chức năng của tỉnh, của huyện Lục Yên có giải pháp kịp thời tháo gỡ những khó khăn, kiến nghị của xã theo thẩm quyền; đồng thời, cùng với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp, nhằm thực hiện có hiệu quả và vượt chỉ tiêu giảm nghèo được giao trong năm 2022./.

Nguyễn Anh Thúy - Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h