Nhiệm vụ khoa học công nghệ >> Chung

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỢT 1, NĂM 2023

04/07/2023 03:09:29 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023.

Ảnh Minh hoạ

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023 như sau:

1. Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số dòng sơn (Rhus succedanea L.) có năng suất, chất lượng nhựa cao tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Lựa chọn được một số dòng sơn có năng suất chất lượng nhựa cao, phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhằm bổ sung cơ cấu cây trồng góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2026 (36 tháng, tính từ khi ký kết Hợp đồng)

2. Nghiên cứu, đề xuất giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Đánh giá được thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn trên địa bàn tỉnh Yên Bái thời gian qua; đề xuất giải pháp phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp tuần hoàn có hiệu quả trên địa bàn tỉnh thời gian tới.

          - Thời gian thực hiện: Năm 2023-2025.

3. Nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030.

          - Mục tiêu: Trên cơ sở lý luận và thực tiễn, phân tích đánh giá thực trạng năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2020 - 2023, xác định nguyên nhân và đề xuất giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

4. Số hóa tư liệu lịch sử giấy và phim ảnh tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái, phục vụ công tác bảo quản, lưu trữ và tra cứu khai thác sử dụng.

          - Mục tiêu: Số hóa tư liệu lịch sử giấy và phim ảnh hiện đang bảo quản và lưu trữ tại Bảo tàng tỉnh Yên Bái. Ứng dụng công nghệ chuyển đổi số vào xây dựng phần mềm quản lý, khai thác tư liệu lịch sử số phục vụ công tác bảo quản, lưu trữ, khai thác và tra cứu sử dụng tư liệu lịch sử.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

5. Ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng Thư viện số phục vụ chuyển đổi số tại Thư viện tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xây dựng Thư viện số gắn với chuyển đổi số cho phép tin học hóa, số hóa và tự động hóa nhằm góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý và đảm bảo cung ứng dịch vụ cho người sử dụng thư viện mọi lúc, mọi nơi giúp tiết kiệm nguồn lực, thông tin được quản lý tốt và an toàn.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

6. Xác lập quyền Nhãn hiệu tập thể "Thanh long ruột đỏ Yên Bình" cho sản phẩm Thanh long ruột đỏ của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Thanh long ruột đỏ Yên Bình" của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm "Thanh Long ruột đỏ Yên Bình" của huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

7. Xác lập quyền Nhãn hiệu chứng nhận “Chuối tiến Vua Yên Hợp” cho sản phẩm Chuối tiến Vua của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Chuối tiến Vua Yên Hợp” của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Chuối tiến Vua Yên Hợp” của huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

8. Xác lập quyền Nhãn hiệu chứng nhận “Gạo tẻ đỏ Trạm Tấu” cho sản phẩm Gạo tẻ đỏ của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Gạo tẻ đỏ Trạm Tấu” của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Gạo tẻ đỏ Trạm Tấu” của huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

9. Xác lập quyền Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Thanh long ruột đỏ Minh Quân” và “Quýt đường canh Hưng Thịnh” của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Thanh long ruột đỏ Minh Quân” và “Quýt đường canh Hưng Thịnh” của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm “Thanh long ruột đỏ Minh Quân” và “Quýt đường canh Hưng Thịnh” của huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái.

          - Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

10. Xác lập quyền Nhãn hiệu chứng nhận “Măng sặt Văn Chấn” cho sản phẩm Măng sặt của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

          - Mục tiêu: Xác lập quyền đối với Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Măng sặt Văn Chấn” của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường; Xây dựng hệ thống văn bản, công cụ quản lý và phát triển Nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Măng sặt Văn Chấn” của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

- Thời gian thực hiện: Năm 2023-2024.

Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 20/7/2023 (theo dấu bưu điện hoặc dấu xác nhận của cơ quan nhận hồ sơ), tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (Địa chỉ: số 729, đường Yên Ninh, phường Minh Tân,  thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Mọi thông tin chi tiết về mục tiêu, nội dung, sản phẩm và các thủ tục liên quan đến hồ sơ nhiệm vụ đề nghị tổ chức và cá nhân liên hệ trực tiếp với phòng Quản lý khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

Địa chỉ liên hệ: Phòng Quản lý Khoa học - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái: Đ/c Đinh Khắc Tiến - Trưởng phòng (02163.851.802 - 0915.357.279); Đ/c Trần Thế Bình - Phó Trưởng phòng (0977.308.636); Đ/c Đỗ Thị Cẩm Vân - Chuyên viên (0972.522.539); Đ/c Hoàng Hải Long - Chuyên viên (0986.346.355); Đ/c Trần Thị Bích Liên - Chuyên viên (0977.614.618); Đ/c Lê Thu Huyền - Chuyên viên (0969.283.322)./.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h