Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Triển khai Nghị định 111/2021/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái

15/04/2022 02:45:15 Xem cỡ chữ Google
Là một trong những cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ được giao nhiệm vụ và quản lý về nhãn hàng hóa thuộc lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Năm 2021, Sở đã triển khai điều tra, khảo sát tình hình áp dụng mã QR code, mã số mã vạch, ghi nhãn hàng hóa và nhu cầu sử dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh, bằng phương pháp điều tra, phỏng vấn thu thập thông tin, số liệu thực tế đối với các đơn vị là các doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản và thực phẩm.

Ảnh minh hoạ

Kết quả cho thấy, tại thời điểm khảo sát có 11/36 đơn vị (chiếm 30,5%) đã thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa các sản phẩm theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/7/2017 về nhãn hàng hóa; 25/36 đơn vị (chiếm 69,5%) chưa ghi đầy đủ các thông tin bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Việc ghi nhãn hàng hóa đã được các đơn vị thể hiện trên bao bì sản phẩm như: thịt hun khói, ruốc tôm, chè đen, chè xanh, miến dong, cá sấy, gạo... hầu hết các đơn vị đánh giá việc ghi nhãn hàng hóa là rất quan trọng đối với sản phẩm sản xuất và kinh doanh. Tuy nhiên, phần lớn các đơn vị chưa tham gia các lớp tập huấn, phổ biến, hướng dẫn các quy định của pháp luật về ghi nhãn hàng hóa do các cơ quan quản lý nhà nước tổ chức. Kết quả khảo sát cho thấy tình hình áp dụng ghi nhãn hàng hóa vẫn là trở ngại đối với các đơn vị, nguyên nhân do các đơn vị sản xuất nhỏ lẻ, có thể thiếu thông tin và chưa chú trọng tới khâu lưu thông sản phẩm hàng hóa trên thị trường.

Chính vì vậy, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP kể từ ngày 15/02/2022 có hiệu lực thi hành là một trong những văn bản quy phạm pháp luật quan trọng hỗ trợ cho Sở Khoa học và Công nghệ trong công tác quản lý về nhãn hàng hóa trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả hơn. Đồng thời, giúp tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp, hợp tác xã và các cơ sở sản xuất, chế biến kinh doanh các sản phẩm nông lâm nghiệp, công nghiệp, thủy sản và thực phẩm trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, theo Nghị định số 111/2021/NĐ-CP, nhãn của hàng hóa xuất khẩu thực hiện ghi nhãn theo quy định pháp luật của nước nhập khẩu, trường hợp thể hiện xuất xứ hàng hóa trên nhãn hàng hóa xuất khẩu, tổ chức, cá nhân xuất khẩu tự xác định và ghi xuất xứ đối với hàng hóa của mình. Việc ghi nhãn phải bảo đảm trung thực, chính xác, tuân thủ các quy định của pháp luật về xuất xứ hàng hóa xuất khẩu hoặc các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Trong đó, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP đã sửa đổi, bổ sung Điều 15, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về xuất xứ hàng hóa ghi trên nhãn thể hiện bằng một trong các cụm từ như: “sản xuất tại”; “chế tạo tại”; “nước sản xuất”; “xuất xứ”; “sản xuất bởi”; “sản phẩm của” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc ghi theo quy định pháp luật về xuất xứ hàng hóa.

Trường hợp hàng hóa không xác định được xuất xứ theo quy định nêu trên thì ghi nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Thể hiện bằng một trong các cụm hoặc kết hợp các cụm từ thể hiện công đoạn hoàn thiện hàng hóa như: “lắp ráp tại”; “đóng chai tại”; “phối trộn tại”; “hoàn tất tại”; “đóng gói tại”; “dán nhãn tại” kèm tên nước hoặc vùng lãnh thổ nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa. Đáng nói, theo quy định của Nghị định mới, tên nước hoặc vùng lãnh thổ sản xuất ra hàng hóa hoặc nơi thực hiện công đoạn cuối cùng để hoàn thiện hàng hóa không được viết tắt.

Bên cạnh đó, Nghị định cũng sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 12, Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa. Cụ thể, hàng hóa nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam ghi tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân sản xuất và ghi tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu trên nhãn hàng hóa. Đối với hàng hóa là trang thiết bị y tế được sản xuất trong nước hoặc nhập khẩu để lưu thông tại Việt Nam thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của chủ sở hữu số lưu hành. Trường hợp trang thiết bị y tế chưa có số lưu hành thì ghi tên, địa chỉ của chủ sở hữu trang thiết bị y tế và tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân trên giấy phép nhập khẩu.

Ngoài những sửa đổi, bổ sung đã nêu, Nghị định số 111/2021/NĐ-CP cũng bãi bỏ một số nội dung như: Bãi bỏ khoản 2 Điều 8; Điểm b Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP. Bãi bỏ nội dung quy định: Đối với hàng hóa không xuất khẩu được hoặc bị trả lại, đưa ra lưu thông trên thị trường thì trên nhãn phụ phải có dòng chữ in đậm “Được sản xuất tại Việt Nam” quy định tại khoản 4 Điều 8 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; Bãi bỏ Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và thay thế bằng Phụ lục I; Phụ lục IV; Phụ lục V Nghị định này.

Các chuyên gia đánh giá, việc đưa ra các quy định chi tiết về nhãn hàng hóa sẽ là một trong những giải pháp phù hợp giúp các cơ quan quản lý Nhà nước và các lực lượng chức năng nâng cao công tác kiểm tra và đấu tranh với gian lận xuất xứ hàng hóa. Bên cạnh đó, cũng nâng cao trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa. Bởi trước đó, tình trạng gian lận thương mại để vận chuyển trái phép hàng hóa thông qua hoạt động kê khai hải quan sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, trong đó, gian lận xuất xứ hàng hóa nhằm trục lợi, trốn thuế đang gây nhiều thách thức cho việc kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng./.

Nguyễn Giang- Sở KH&CN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h