Tin Hoạt động >> Tin tức Chuyển đổi số

Sở Khoa học và Công nghệ thành lập Ban chỉ đạo và Câu lạc bộ về Chuyển đổi số.

20/04/2022 03:50:06 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Chương trình hành động số 15/CTr-UBND ngày 26/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái thực hiện Nghị quyết số 51-NQ/TU ngày 22/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa XIX về chuyển đổi số tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nhằm mục đích đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị thông qua Câu lạc bộ chuyển đổi số theo hướng hiện đại, hiệu quả, tối ưu hóa nguồn lực để làm được nhiều việc hơn, trong thời gian ngắn hơn, với kết quả tốt hơn và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị hạnh phúc hơn. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 13/4/2022 về việc thành lập Ban chỉ đạo về Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ và Quyết định số 35/QĐ-SKHCN ngày 08/4/2022 về việc thành lập Câu lạc bộ Chuyển đổi số và.

Ảnh Minh họa

Ban Chỉ đạo về Chuyển đổi số Sở Khoa học và Công  nghệ tỉnh Yên Bái  gồm các thành viên: 

1. Trưởng ban: Ông Vũ Xuân Hợi - Giám đốc Sở. 

2. Phó Trưởng ban:           

- Ông Trần Đức Hợp - Phó Giám đốc Sở 

- Ông Trần Ngọc Thư - Phó Giám đốc Sở. 

- Bà Phạm Thị Mai Hương - Phó Giám đốc Sở.

3. Các Ủy viên: 

- Ông Đinh Khắc Tiến - Trưởng phòng Quản lý khoa học; 

- Ông Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Phòng Quản lý công nghệ và chuyên  ngành; 

- Bà Hoàng Thị Hồng Vân - Chánh Thanh tra Sở; 

- Ông Trương Mạnh Quyết - Chánh Văn phòng Sở; 

- Bà Dương Thị Xuân - Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng; 

 Ban Chỉ đạo chuyển đổi số có nhiệm vụ ban hành chương trình, kế hoạch và tổ chức thực hiện các nội dung tham mưu liên quan đến công tác  chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công nghệ./.

Câu lạc bộ Chuyển đổi số của Sở Khoa học và Công  nghệ gồm các ông, bà:  

1. Ông: Lương Hồng Quang, Chuyên viên Phòng QLTCĐLCL, Phó bí thư Chi đoàn thanh niên- Chủ nhiệm Câu lạc bộ; 

2. Bà: Lương Diệu Trang, Viên chức TTƯDKTTTKHCN, Ủy viên BCH Chi  đoàn thanh niên – Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ; 

3. Bà: Nguyễn Thị Hương Giang, Chuyên viên phòng Thanh tra- Thành viên;

4. Ông: Trần Thế Bình, Phó trưởng phòng phòng QLKH- Thành viên; 

5. Ông: Nguyễn Trung Thành, Chuyên viên phòng QLTCĐLCL- Thành  viên; 

6. Ông: Hoàng Hải Long, Chuyên viên phòng QLCNCN- Thành viên;

7. Ông: Lê Trọng Tấn, Viên chức TTƯDKTTTKHCN- Thành viên.

Câu lạc bộ Chuyển đổi số là lực lượng mang tính huy động sức mạnh của cán bộ, công chức, viên chức, phát huy năng lực sáng tạo, đổi mới tư duy về chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng đóng góp cho công tác chuyển đổi số của cơ quan, đơn vị. Hưởng ứng, tuyên truyền, lan tỏa thông tin về mục đích, ý nghĩa và lợi ích  mà chuyển đổi số đem lại. Với nhiệm vụ hỗ trợ, nghiên cứu nhằm triển khai, sử dụng có hiệu quả các phần mềm, ứng dụng và nền tảng số, công nghệ số cho cán bộ, công chức. Cán bộ, công chức, viên chức được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, tự nhiên, xuất phát từ nhu cầu và tạo ra giá trị thiết thực, phù hợp với hoạt động của đơn vị

Nguyễn Giang- Sở KH&CN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h