Tin Hoạt động >> Chung

Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái tổ chức thành công đại hội các chi bộ trực thuộc.

22/06/2022 02:42:42 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 123-KH/ĐUK ngày 04/4/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Hướng dẫn số 01-HD/BTCĐUK ngày 07/4/2022 của Ban Tổ chức, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hướng dẫn một số nội dung thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy sở KH&CN đã xây dựng Kế hoạch số 33-KH/ĐU ngày 08/4/2022 về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Đồng chí Vũ Xuân Hợi - Bí thư Đảng ủy, Giám đôc Sở KH&CN tặng hoa chúc mừng thành công Đại hội chi bộ Tổng hợp

Đảng ủy sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái có 3 chi bộ trực thuộc gồm 49 đảng viên, trong đó có 46 đảng viên chính thức và 03 đảng viên dự bị. Trong 3 ngày (28/4; 13/5; 23/5/2022) đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tại đại hội các chi bộ, trình bày Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2019 - 2022. Trong đó đã đánh giá đầy đủ những kết quả đạt được, ưu điểm và hạn chế trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, công tác xây dựng Đảng... đồng thời, rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ tới 2022 - 2025 đó là: Trong nhiệm kỳ qua, các chi bộ đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ: Công tác giáo dục chính trị tư tưởng được quan tâm và duy trì thường xuyên, tổ chức học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, điển hình đã triển khai thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XI, khóa XII, khóa XIII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, theo các chuyên đề năm 2020, 2021, 2022. Triển khai các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. Nghị quyết số 37-NQ/TU ngày 20/4/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX; Công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ luôn được các chi bộ quan tâm, nhất là công tác bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, kiến thức và năng lực chuyên môn, nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới của công việc trong thời kỳ chuyển đổi số; Công tác lãnh đạo các đoàn thể quần chúng, đã làm tốt công tác lãnh đạo tổ công đoàn bộ phận phát huy quyền làm chủ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của công chức, viên chức và người lao động, trong nhiệm kỳ không có đảng viên, công chức viên chức vi phạm kỷ luật; Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được quan tâm đẩy mạnh có bước chuyển biến tích cực, bám sát các yêu cầu và giải quyết được các vấn đề đặt ra trong thực tiễn, góp phần thúc đẩy thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhiều thành tựu KH&CN mới và kết quả nghiên cứu của địa phương đã được áp dụng vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, đặc biệt là trong lĩnh vực sản xuất nông - lâm nghiệp. Công tác quản lý KH&CN trên các lĩnh vực: Quản lý công nghệ, an toàn bức xạ hạt nhân, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn đo lường chất lượng bước đầu đem lại nhiều hiệu quả thiết thực, công tác thanh tra chuyên ngành đã góp phần nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng...

Đại hội các Chi bộ cũng đã tiếp thu các ý kiến phát biểu, thảo luận của đại biểu đóng góp về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn và công tác lãnh đạo đoàn thể. Các đại biểu đã chỉ ra những mặt đạt được, những hạn chế và đã đề xuất những giải pháp thiết thực để nhiệm kỳ tới thực hiện đạt kết quả tốt hơn.

          Phát biểu chỉ đạo tại đại hội các chi bộ, đồng chí Vũ Xuân Hợi - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc sở Khoa học và công nghệ đã đánh giá cao công tác chuẩn bị đại hội và biểu dương những thành tích mà các chi bộ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các chi bộ. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Đảng ủy đã chỉ đạo, định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để các chi bộ bổ sung vào giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025.

Với tinh thần đổi mới, nghiêm túc và trách nhiệm. Đại hội các chi bộ đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đúng theo quy định. Đại hội các chi bộ đã bầu ra Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2022 - 2025 gồm các đồng chí có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Đảng, có năng lực và trình độ để lãnh đạo và thực hiện thành công Nghị quyết đại hội đề ra, nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh góp phần xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

 Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần và trách nhiệm cao, trong nhiệm kỳ tới, cấp uỷ các chi bộ cùng toàn thể đảng viên sẽ phấn đấu đạt được những thành tích cao hơn, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 đã đề ra./.

 Phan Thu Hương - Trung tâm UDKTTTKHCN tỉnh Yên Bái

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h