Tin Hoạt động >> Chung

Tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ năm 2022

04/07/2022 03:13:55 Xem cỡ chữ Google
Điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ là cuộc điều tra thuộc Chương trình điều tra thống kê quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 43/2016/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Quang cảnh lớp tập huấn tại Hà Nội

Vừa qua, Cục Thông tin KH&CN quốc gia vừa tổ chức lớp tập huấn điều tra nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ (NC&PT) năm 2022 tại Hà Nội. Tham dự tập huấn gồm có: đại diện lãnh đạo là Giám đốc, Phó Giám đốc Sở KH&CN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; cơ quan quản lý nhà nước về KH&CN của các bộ/ngành cùng cán bộ làm công tác thống kê.

Tại lớp tập huấn, các cán bộ của Cục Thông tin KH&CN quốc gia đã hướng dẫn công tác triển khai phương án điều tra, điền mẫu phiếu cùng các nội dung liên quan. Cuộc điều tra sẽ tập trung vào các đối tượng là: tổ chức NC&PT; cơ sở giáo dục đại học; tổ chức dịch vụ KH&CN; các cơ quan hành chính và quản lý nhà nước về KH&CN, các đơn vị sự nghiệp khác có hoạt động NC&PT; các doanh nghiệp có hoạt động NC&PT.

Để công tác điều tra đạt hiệu quả cao, Cục Thông tin KH&CN quốc gia đề nghị các cán bộ là đầu mối làm công tác thống kê KH&CN vào cuộc với tinh thần chủ động, phối hợp chặt chẽ với Cục Thông tin KH&CN quốc gia để việc thu thập thông tin, số liệu được nhanh chóng, hoàn thành đúng tiến độ kế hoạch, bảo đảm số liệu thông tin chính xác, thống nhất, đầy đủ, các nội dung được yêu cầu, góp phần bảo đảm cho việc điều tra đúng quy định. Các số liệu này sẽ là nguồn thông tin đầu vào hết sức quan trọng để UNESCO tổng hợp, đánh giá, xếp hạng cho Việt Nam trong nội dung NC&PT trong Báo cáo Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) của  Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO).

Nguyễn Vũ Trang Nhung - Phòng Quản lý CNCN

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h