Tin Hoạt động >> Chung

Hội nghị tập huấn khởi Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Yên Bái

08/07/2022 02:59:38 Xem cỡ chữ Google
Nhằm tuyên truyền, phổ biến kiến thức, nâng cao nhận thức cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận và chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt cho các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương và quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa trên thị trường trong và ngoài tỉnh. Từ ngày 28/6/2022 đến ngày 01/7/2022, Sở Khoa học và Công nghệ Yên Bái phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ), Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Công ty TNHH nghiên cứu và đầu tư SD tổ chức 04 Hội nghị tập huấn “Xây dựng và phát triển thương hiệu cho sản phẩm đặc sản địa phương và quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh” trên địa bàn các huyện Văn Yên, Trạm Tấu, Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ.

Ông Lê Tất Chiến, chuyên gia về sở hữu trí tuệ truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn

Tại hội nghị các học viên đã được chuyên gia sở hữu trí tuệ Lê Tất Chiến,  Phó giám đốc Công ty TNHH nghiên cứu và đầu tư SD truyền tải các nội dung giới thiệu về Vai trò, ý nghĩa của việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ và các hình thức bảo hộ sở hữu trí tuệ đối với đặc sản, sản phẩm chủ lực của địa phương, hướng dẫn các thủ tục đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ với đặc sản và sản phẩm chủ lực, đồng thời hỗ trợ các cá nhân, tổ chức và các thành viên của hiệp hội, làng nghề khai thác và phát triển quyền sở hữu trí tuệ.

Thông qua hội nghị tập huấn đã giúp trang bị cho các đại biểu kiến thức quản lý và khai thác phát triển quyền  sở hữu trí tuệ đối với các đặc sản để đạt hiệu quả cao về chất lượng cũng như hình thức và việc sử dụng quyền để bảo vệ lợi ích cho cộng đồng như: Quản lý chỉ dẫn địa lý, mô hình chung hội sản xuất, kinh doanh sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý, quản lý nhãn hiệu tập thể, mô hình quản lý nhãn hiệu, khai thác và phát triển quyền sở hữu trí tuệ đối với đặc sản địa phương; Quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực và sản phẩm OCOP của địa phương; Định hướng phát triển tài sản trí tuệ để thúc đẩy chiến lược phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện…Thông qua hội nghị tập huấn giúp các học viên nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; thiết lập, kết nối hệ thống các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực, trong nước để hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Thu Hường

Phòng quản lý Công nghệ và Chuyên ngành

 

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h