Tin Hoạt động >> Chung

Khối thi đua các cơ quan kinh tế - kỹ thuật sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

13/07/2022 09:15:18 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, tại Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Yên Bái, Khối Thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Tham dự hội nghị có Lãnh đạo và chuyên viên phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các đơn vị trong Khối thi đua các cơ quan kinh tế - kỹ thuật gồm: Sở Xây dựng, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh và Ban Quản lý các khu công nghiệp; Lãnh đạo Phòng Thi đua - Khen thưởng, Sở Nội vụ.

Hội nghị sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm Khối Thi đua các cơ quan Kinh tế - Kỹ thuật

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2022, các cơ quan trong khối đã phát động phong trào thi đua với chủ đề Khối thi đua Kinh tế - Kỹ thuật đoàn kết, sáng tạo, thích ứng linh hoạt, hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”, Bên cạnh đó triển khai thực hiện tốt công tác thi đua theo Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05-CT/TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy Yên Bái về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; đồng thời triển khai kịp thời việc phát động phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Kế hoạch hoạt động của Khối thi đua; đăng ký thi đua, cụ thể hóa nội dung tiêu chuẩn 2; các đơn vị thành viên trong Khối thi đua luôn nhiệt tình hưởng ứng và phát động các phong trào thi đua yêu nước với quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022, cụ thể như: Các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong Chương trình hành động số 56-CTr/TU ngày 01/11/2021 của Tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2022, Chương trình hành động số 01/CTr-UBND ngày 12/01/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; tiếp tục thực hiện các Phong trào thi đua do Chính phủ, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái phát động (Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.... Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái 5 năm 2021-2025, các cơ quan, đơn vị trong Khối đã phát động Phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 với nhiều nội dung, chỉ tiêu cụ thể và các giải pháp cơ bản để tổ chức thực hiện. Các phong trào thi đua đặc thù của các cơ quan, đơn vị trong Khối được phát động như: Phong trào thi đua “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp thịnh vượng, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”; phong trào thi đua sản xuất vụ đông xuân; phong trào thi đua phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... Ngoài ra các đơn vị thành viên trong Khối thi đua cũng thường xuyên trao đổi, hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện công tác thi đua của Khối thi đua theo đúng nội dung và thời gian quy định....

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị trong Khối được phân công phụ trách và giúp đỡ các xã đặc biệt khó khăn của tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện, đã tiến hành làm việc, trao đổi, đã nắm bắt thông tin về tình hình phát triển kinh tế xã hội; quốc phòng - an ninh; công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội; tình hình thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; tình hình thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương, của tỉnh, của huyện trên địa bàn các xã từ đầu năm đến nay; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ của địa phương trong giai đoạn hiện nay. Trong 6 tháng đầu năm các đơn vị đã tổ chức thăm hỏi, chúc tết và tặng quà cho các hộ khó khăn dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần số tiền hơn 300 triệu đồng và các loại giống lúa....

Trong 6 tháng cuối năm, các cơ quan, đơn vị, cơ quan trong khối tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Lãnh đạo đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động chấp hành tốt nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, có thái độ ứng xử văn minh, có văn hóa trong giao tiếp với đồng nghiệp và khách đến giao dịch công tác, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức nghề nghiệp. Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa các thủ tục hành chính phục vụ tốt công tác thu hút đầu tư của tỉnh. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về các lĩnh vực được phân công phụ trách, đề ra các giải pháp cụ thể thiết thực để hoàn thành nhiệm vụ, kế hoạch được giao; tiếp tục tuyên truyền triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; Chỉ thị số 05/CT-TU ngày 23/3/2021 của Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh và đổi mới công tác thi đua, khen thưởng giai đoạn 2021-2025; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 16/11/2013 và các văn bản của Chính phủ, của tỉnh về công tác thi đua, khen thưởng. Chú trọng đến các biện pháp, giải pháp đổi mới về nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và công tác thi đua, khen thưởng nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao trong năm 2022; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; tích cực đóng góp, ủng hộ các quỹ từ thiện và Kế hoạch số 62-KH/TU ngày 25/02/2022 của Tỉnh ủy về giảm nghèo bền vững năm 2022.

Cũng tại hội nghị các đại biểu, đã trao đổi, thảo luận thêm về những kết quả đạt được của các đơn vị, và phương hướng, nhiệm vụ chung của khối trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng thời thống nhất nội dung, kế hoạch, điều lệ tổ chức giải bóng chuyền hơi Nam của Khối thi đua để chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 8 năm 2022./.

Trương Mạnh Quyết - CVP Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h