Tin Hoạt động >> Chung

Yên Bái: Triển khai thực hiện 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 1, năm 2022

20/07/2022 02:16:53 Xem cỡ chữ Google
Ngày 18/7/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ký ban hành Quyết định số 1181/QĐ-UBND về việc phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2022.

Cây Sâm Lai Châu sẽ được trồng thử nghiệm tại huyện Mù Cang Chải, thông qua việc triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phân bổ kinh phí để thực hiện 14 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2022 với tổng số tiền hơn 5,1 tỷ đồng, trong đó 08 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sản xuất nông lâm nghiệp, khoa học xã hội, công nghệ thông tin, phòng chống thiên tai, với số kinh phí hơn 2,7 tỷ đồng và 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc lĩnh vực sở hữu trí tuệ, với số kinh phí hơn 2,4 tỷ đồng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo đúng quy định của pháp luật, giao Sở Tài chính thẩm định, cấp kinh phí và quyết toán kinh phí theo quy định.

Trương Mạnh Quyết - CVP Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h