Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ tham gia huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

03/08/2022 09:58:18 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Công văn số 1107/KH-PC07-Đ2 ngày 20/7/2022 của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái về việc Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Thực hành xử lý tình huống khi xẩy ra sự cố rò rỉ dẫn đến cháy bình ga

Vừa qua, tại trụ sở Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, Cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái. Đội phòng cháy, chữa cháy (PCCC) cơ sở sở Khoa học và Công nghệ cùng với Sở Xay dựng, Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội, Bảo hiểm xã hội và một số đơn vị đóng trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã tham gia Huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

          Khóa huấn luyện thành công đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và nghĩa vụ của Đội PCCC cơ sở trong công tác PCCC; giúp các thành viên đội PCCC cơ sở hiểu biết và vận dụng các nguyên tắc phòng ngừa về cháy, nổ; nắm vững các văn bản về Luật PCCC và các văn bản quy định do Nhà nước ban hành đối với công tác PCCC, nắm bắt được công tác xây dựng Phương án chữa cháy – cứu nạn, cứu hộ; công tác tự kiểm tra về PCCC, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị, cơ sở và được huấn luyện các thao tác cứu hộ, cứu nạn và sử dụng các loại dụng cụ, phương tiện PCCC tại chỗ, kịp thời xử lý khi có sự cố cháy, nổ xẩy ra./.

                   Hoàng Minh Tuân - Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h