Tin Hoạt động >> Tuyên truyền phổ biến pháp luật

Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa đối với các tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

09/08/2022 11:02:38 Xem cỡ chữ Google
Với mục đích tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa đối với các tổ chức kinh doanh xăng, dầu nhằm giúp cho các tổ chức kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh có thêm những hiểu biết các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu, từ đó chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho người tiêu dùng. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã triển khai cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng và ghi nhãn hàng hóa, tập trung phổ biến những nội dung cơ bản, nhấn mạnh những điểm mới, quan trọng để nâng cao hiệu lực hoạt động quản lý Nhà nước về đo lường, chất lượng, góp phần ngăn chặn gian lận về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng theo Chỉ thị số 30 - CT/TW ngày 22/01/2019 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và trách nhiệm quản lý của Nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng. Đây cũng là một trong những hoạt động thường niên của Sở nhằm thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam.

Cán bộ sở Khoa học và công nghệ phát tờ rơi, tuyên truyền và phổ biến pháp luật về đo lường, chất lượng, ghi nhãn hàng hoà cho các cơ sở kinh doanh

Công tác tuyên truyền tập trung ở một số nội dung cơ bản về Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật ; Luật Đo lường; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa; Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng, dầu;  Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 của Chính phủ  quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu; Thông tư số 22/2015/TT-BKHCN ngày 11/11/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học; Thông tư số 04/2017/TT-BKHCN ngày 22/5/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi 01:2017 QCVN 1:2015/BKHCN quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu điêzen và nhiên liệu sinh học. Các quy định về đo lường đối với cột đo xăng, dầu, quy định về chất lượng và nhãn hàng hóa trong kinh doanh xăng, dầu. Đảm bảo tính phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương và các đối tượng được tuyên truyền phổ biến.

Trong thời gian tuyên truyền (tháng 3-4/2022), Sở đã tuyên truyền tiếp cận tuyên truyền với 60 cơ sở (gồm 60 bộ tài liệu tờ rời, tờ gấp) trên địa bàn tỉnh gồm: 19 cửa hàng tại huyện Văn Chấn; 17 cửa hàng tại huyện Văn Yên ; 13 cửa hàng tại huyện Lục Yên; 05 cửa hàng tại huyện Mù Cang Chải; 06 cửa hàng tại thị xã Nghĩa Lộ.

Qua cuộc tuyên truyền, Sở Khoa học và Công nghệ đã giúp các cơ sở kinh doanh tiếp cận gần hơn các quy định của pháp luật,  nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về đo lường, chất lượng và nhãn hàng hóa góp phần đảm bảo quyền lợi ích người tiêu dùng. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý của Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh./.

Nguyễn Giang - Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h