Tin Hoạt động >> Chung

Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

19/08/2022 03:25:15 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 142-KH/ĐUK, ngày 28/7/2022 của Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh; Kế hoạch số 65-KH/ĐU ngày 05/8/2022 của Đảng ủy Sở Khoa học và Công nghệ về Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Quang cảnh hội nghị

Ngày 18/8/2022 Đảng uỷ Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành.

Đồng chí Vũ Xuân Hợi Bí thư Đảng ủy - Giám đốc Sở KH&CN trực tiếp quán triệt nội dung các Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bao gồm: Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQTW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. 

Đây là Hội nghị có ý nghĩa hết sức quan trọng, là cơ sở để các chi bộ, cán bộ, đảng viên công chức viên chức và người lao động trong toàn ngành nắm vững được những nội dung cơ bản cốt lõi, những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII. Từ đó chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động nhằm thực hiện hiệu quả nội dung Nghị quyết đề ra, đưa việc học tập và triển khai thực hiện các nghị quyết trở thành đợt sinh hoạt chính trị mở rộng trong toàn ngành, góp phần đưa Nghị quyết của Đảng sớm đi vào cuộc sống, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra./.

Phan Thu Hương - Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN Yên Bái.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h