Tin Hoạt động >> Thanh tra

Tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức ngành Thanh tra

26/10/2022 04:00:06 Xem cỡ chữ Google
Ngày 24/10/2022 vừa qua, Thanh tra tỉnh đã triển khai tổ chức hội nghị tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các lãnh đạo, công chức thanh tra tỉnh; công chức thanh tra các sở, ngành; cơ quan Kiểm tra- thanh tra các huyện, thị xã thành phố.

Quang cảnh hội nghị

 

Tiến sỹ Nguyễn Thị Hồng Thúy, Trưởng khoa Quản lý nhà nước và Phòng chống tham nhũng, giảng viên trường Cán bộ Thanh tra đã trực tiếp giảng dạy các chuyên đề. Nội dung buổi tập huấn tập trung vào việc bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn. Ngoài việc tuyên truyền, hướng dẫn những nội dung cơ bản của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành, buổi tập huấn còn đi sâu vào các việc tổ chức việc kê khai, quản lý bản kê khai và cơ chế phối hợp trong kiểm soát tài sản, thu nhập; xác minh tài sản, thu nhập.

Trong đó, các nội dung trao đổi thảo luận, giải đáp thắc mắc được đề cập đến trong Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị và Nghị định số 134/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ luôn chỉ đạo sát sao, quán triệt, phổ biến kịp thời cho cán bộ, công chức, viên chức trong toàn ngành về công tác phòng chống tham nhũng nói chung và công tác kiểm soát tài sản, thu nhập nói riêng. Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối theo dõi, tiếp nhận bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ phải kê khai tài sản thu nhập trong cơ quan, đơn vị, tổng hợp danh sách và bản kê khai gửi về Thanh tra tỉnh và tham mưu báo cáo kết quả kê khai tài sản, thu nhập. Đến nay, đơn vị luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, công khai niêm yết kết quả kê khai tài sản theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguyễn Giang- Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h