Tin Hoạt động >> Thanh tra

Tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái.

01/12/2022 09:35:20 Xem cỡ chữ Google
Nhằm quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; bổ sung những kiến thức cơ bản để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, từ đó nâng cao chất lượng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp cũng như nâng cao hiệu quả công tác tham mưu, giúp việc của các cơ quan, cá nhân liên quan cho cấp ủy, chính quyền.

Tiến sĩ Phạm Tuấn Anh, giảng viên chính của Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt những nội dung của hội nghị tập huấn

Ngày 28/11/2022, Thanh tra tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức ngành Thanh tra tỉnh Yên Bái.

          Tại hội nghị, các học viên đã được nghe tiến sĩ Phạm Tuấn Anh, giảng viên chính của  Trường Cán bộ Thanh tra truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật Thanh tra năm 2010; những điểm mới của Thông tư số 06 ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ, quy định về tổ chức, hoạt động của đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra; giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; thẩm định dự thảo kết luận thanh tra; ban hành và công khai kết luận thanh tra. Đồng thời, hướng dẫn kỹ năng tiếp công dân, kỹ năng tham mưu công tác tiếp công dân; kỹ năng, nghiệp vụ tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo. Qua đó, tiến sĩ Phạm Tuấn Anh cũng đã trao đổi với các học viên những vấn đề mang tính thực tiễn, khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ khi tiến hành một cuộc thanh tra.

          Kết thúc hội nghị, ông Nguyễn Đăng Bình, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Yên Bái đã đề cao vai trò của lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu các ngành, các cấp trong hệ thống chính trị đối với công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là trong giai đoạn hiện nay có nhiều sự thay đổi của đội ngũ cán bộ, công chức thanh tra ở các sở, ngành và đặc biệt là ở cấp huyện dừng thí điểm mô hình cơ quan kiểm tra - thanh tra; đồng thời đề nghị thanh tra các sở, ngành, địa phương cùng toàn thể cán bộ, công chức trong ngành thanh tra nhận thức đúng đắn trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ trong việc chấp hành và thực thi pháp luật về thanh tra./.

Anh Thuý - Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h