Tin Hoạt động >> Thanh tra

Kết quả của công tác thanh tra qua một năm hoạt động

08/12/2022 09:20:51 Xem cỡ chữ Google
Thanh tra sở Khoa học và Công nghệ trong năm 2022 đã triển khai thực hiện các cuộc thanh tra: Thanh tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng, dầu; thanh tra về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng đối với thiết bị điện, điện tử và thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ. Riêng cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng năm 2022 không tổ chức thực hiện được do Bộ KH&CN chỉ đạo dừng không tiến hành. Theo báo cáo công tác thanh tra năm 2022 đã đạt được những kết quả như sau:

Đoàn kiểm tra việc việc xác định sai số phương tiện đo tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu

        Trong tháng 4 năm 2022, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với Công an, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành thanh tra 27 cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng, dầu trên địa bàn của 06 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Thành phố Yên Bái và  các huyện: Yên Bình, Lục Yên, Văn Yên, Trấn Yên và Văn Chấn. Thông qua đợt thanh tra này cho thấy hầu hết các cơ sở kinh doanh xăng, dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái đã chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật về đo lường, chất lượng trong kinh doanh đối với nhóm hàng hóa thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định định kỳ các phương tiện đo; thông báo công khai ở vị trí dễ nhận biết cho người tiêu dùng về chất lượng xăng, dầu và tổ chức lưu giữ hồ sơ chất lượng xăng, dầu và lưu mẫu sau mỗi lần nhập hàng; kết quả xác định sai số đối với cột đo xăng, dầu đều có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép. Tuy nhiên, qua kiểm tra hồ sơ pháp lý về các điều kiện liên quan đến hoạt động trong kinh doanh xăng, dầu của các cơ sở được thanh tra, có 03/27 cơ sở sử dụng chứng chỉ nghiệp vụ về bảo vệ môi trường của quản lý và nhân viên bán hàng đã hết hạn sử dụng. Nguyên nhân là do tình hình dịch bệnh Covid – 19 kéo dài từ đầu năm 2020 đến nay, nên các cơ quan chức năng trong tỉnh chưa tổ chức thường xuyên  được các khóa đào tạo tập trung về nghiệp vụ bảo vệ môi trường theo yêu cầu, đề nghị của của các cơ sở kinh doanh xăng dầu. Vì vậy, Đoàn thanh tra đã nhắc nhở, hướng dẫn và yêu cầu các cơ sở đó kịp thời khắc phục những tồn tại nêu trên theo đúng quy định hiện hành.

Tháng 6 năm 2022,  Đoàn thanh tra do Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với Công an, Cục Quản lý thị trường tỉnh tiến hành thanh tra 21 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn  của 06 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Thành phố Yên Bái và  các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ. Nhìn chung các cơ sở được thanh tra đã chấp hành tương đối tốt các quy định tại 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/207 của Chính phủ về nhãn hàng hóa và Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 43/2017/NĐ-CP; Thông tư 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/2/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012, quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật...  Cơ bản đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh thiết bị điện, điện tử như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; hồ sơ chất lượng sản phẩm, hàng hóa bày bán được gắn dấu chất lượng hợp quy CR và nhãn hàng hóa theo quy định. Tuy nhiên, qua thanh tra, Đoàn thanh tra đã phát hiện và xử lý vi phạm hành chính theo quy định đối với 02 cơ sở với số tiền là 3,5 triệu với hành vi: Bán hàng hóa phải có dấu hợp quy nhưng không có dấu hợp quy theo quy định.

          Từ ngày 02/11 đến ngày 14/11/2022, Thanh tra Sở đã chủ trì, phối hợp với Thanh tra Sở Y tế và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở triển khai cuộc thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ đối với 11 cơ sở y tế gồm: 03 bệnh viện đa khoa, 04 trung tâm y tế, 04 phòng khám đa khoa, có sử dụng thiết bị bức xạ và phương tiện đo nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và điều trị bệnh trên địa bàn: Thành phố Yên Bái và  các huyện: Yên Bình, Văn Yên, thị xã Nghĩa Lộ và Mù Cang Chải. Đoàn thanh tra đã kiểm tra hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động của các cơ sở và  kiểm tra 20 thiết bị bức xạ và 390 phương tiện đo nhóm 2 tại các khoa, phòng khám và phòng điều trị gồm: 227 huyết áp kế, 100 cân các loại, 24 phương tiện đo điện tim, 05 phương tiện đo điện não và 34 khúc xạ kế. Đối chiếu với hồ sơ các cơ sở được thanh tra cung cấp cho thấy, 100% các phương đo trên đều được dán tem kiểm định và trong thời hạn chu kỳ kiểm định. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra không phát hiện  có cơ sở nào có hành vi phạm pháp luật phải xử phạt vi phạm hành chính.

Có thể khẳng định, mặc dù trong năm 2022 tình hình dịch bệnh Covid - 19 vẫn tiếp tục diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; tình hình giá cả leo thang do mặt hàng thiết yếu xăng dầu liên tục leo thang, có lúc rơi vào tình trạng  khan hiếm cục bộ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tình hình phát triển kinh tế xã hội nói chung và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa trên địa bàn tỉnh Yên Bái nói riêng.Tuy nhiên, với tinh thần chủ động, linh hoạt và nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về thực hiện mục tiêu kép "Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế". Thanh tra Sở đã thực hiện tốt nhiệm vụ của Kế hoạch thanh tra năm 2022 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo không chồng chéo, không gây áp lực cho đối tượng thanh tra theo tinh thần của Chỉ thị số 20/CT-TTg  ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp./.

Anh Thúy, Sở KH&CN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h