Tin Hoạt động >> Chung

Nhìn lại một năm hoạt động của ngành Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái.

27/12/2022 02:57:37 Xem cỡ chữ Google
Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan chuyên môn có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về Khoa học và Công nghệ (KH&CN) bao gồm: Hoạt động KH&CN; phát triển tiềm lực KH&CN; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và hạt nhân; quản lý và tổ chức thực hiện các dịch vụ công về các lĩnh vực thuộc phạm vi chức năng của Sở theo quy định của pháp luật.

Đ/c Trần Đức Hợp - P. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại Hội nghị, tập huấn thúc đẩy nâng cao năng suất và áp dụng các công cụ, giải pháp cải tiến năng suất chất lượng trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022.

Ngay từ đầu năm, ngành đã chủ động tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh năm 2022: Đề xuất, đặt hàng bổ sung nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh; Quyết định phê duyệt phân bổ kinh phí xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Yên Bái; Quyết định phân bổ kinh phí chi sự nghiệp KH&CN tỉnh Yên Bái năm 2022; Các Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ, thay thế, sửa đổi bổ sung... trong lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng; lĩnh vực hoạt động KH&CN; lĩnh vực năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân thuộc quyền giải quyết của Sở KH&CN và Kế hoạch số 210/KH-UBND ngày 06/10/2022 thực hiện Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái đến năm 2030….

Công tác quản lý nhiệm vụ KH&CN năm 2022, đã triển khai thực hiện 48 nhiệm vụ KH&CN, trong đó 35 nhiệm vụ chuyển tiếp từ năm trước chuyển sang và 13 nhiệm vụ thực hiện mới năm 2022; Phối hợp quản lý, theo dõi 07 nhiệm vụ KH&CN cấp Nhà nước triển khai trên địa bàn tỉnh Yên Bái, trong đó có 06 dự án thuộc Chương trình NTMN do Trung ương quản lý và 01 nhiệm vụ KH&CN cấp thiết địa phương; Tổ chức 16 hội đồng tư vấn, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN kết thúc năm 2021 và năm 2022, kết quả có 15 nhiệm vụ xếp loại Đạt; 01 nhiệm vụ dừng triển khai; Để làm tốt vai trò quản lý ngành đã phối hợp với các ngành liên quan tổ chức kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện 48 nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp tiếp từ các năm trước sang năm 2022. Kết quả các nhiệm vụ được kiểm tra đều triển khai đảm bảo nội dung và tiến độ đề ra; Tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ triển khai thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2022 cho 61 đại biểu đại diện lãnh đạo đơn vị chủ trì, chủ nhiệm nhiệm vụ, thư ký, kế toán và các thành viên tham gia thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt; Tổ chức Hội thảo khoa học thúc đẩy công tác ứng dụng, chuyển giao, nhân rộng các tiến bộ KHCN trong sản xuất nông lâm nghiệp...

          Đối với công tác quản lý công nghệ và chuyên ngành: Tham gia thẩm định công nghệ bằng văn bản cho 34 hồ sơ dự án đầu tư; Điều tra đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất tại 45 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Phối hợp với Cục an toàn bức xạ (ATBX) và hạt nhân tổ chức hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức Pháp luật về ATBX và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận ATBX cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách ATBX và nhân viên của các cơ sở X- quang đồng thời kiểm tra an toàn bức xạ tại 13 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang trong chẩn đoán y tế trên địa bàn Tỉnh. Cùng với đó, ngành đã phối hợp Văn phòng Đề án 844 - Bộ KH&CN và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã tổ chức 07 hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo (KNĐMST) trên địa bàn tỉnh với 300 học viên tham gia, với mục tiêu nâng cao trình độ nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp đoàn viên, thanh niên, hội viên, chủ các doanh nghiệp trẻ, giám đốc hợp tác xã mới thành lập, chủ các mô hình kinh tế trong đoàn viên thanh niên ĐMST trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp; Phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ KH&CN, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã trong tỉnh tổ chức 04 Hội nghị về “Xây dựng, phát triển thương hiệu cho đặc sản của địa phương và quản trị tài sản trí tuệ trong hoạt động sản xuất kinh doanh” với sự tham gia của 200 học viên là cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ chức, cá nhân, hội viên hội nông dân, hội phụ nữ các xã... nhằm nâng cao nhận thức về bảo hộ quyền SHTT đối với nhãn hiệu, nhãn hiệu tập thể, nhãn hiệu chứng nhận, chỉ dẫn địa lý cho các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ, đặc biệt là các sản phẩm đặc sản, sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP của địa phương; Tham mưu tổ chức 19 hội đồng xét công nhận sáng kiến cấp tỉnh thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo và lĩnh vực khác cho 44 hồ sơ, kết quả 28 sáng kiến được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận sáng kiến cấp tỉnh; hướng dẫn 13 tổ chức đăng ký xác lập quyền SHTT đối với nhãn hiệu.

Công tác thanh tra năm 2022: Thanh tra Sở đã phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành tổ chức 03 cuộc thanh tra chuyên ngành về  tiêu chuẩn, chất lượng, nhãn hàng hóa trong kinh doanh thiết bị điện, điện tử đối với 21 cơ sở kinh doanh; thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn đo lường chất lượng xăng dầu đối với 27 cửa hàng, đại lý bán lẻ xăng dầu; thanh tra chuyên ngành về đo lường và an toàn bức xạ đối với 11 cơ sở y tế khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Kết quả thanh tra cho thấy hầu hết các cơ sở được thanh tra chấp hành tương đối tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực ngành nghề kinh doanh. Tuy nhiên qua cuộc thanh tra đã phát hiện 02 cơ sở kinh doanh kinh doanh thiết bị điện, điện tử, có hành vi bán hàng hóa không có dấu hợp quy theo quy định và bị xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là 3,5 triệu đồng; Duy trì nhiệm vụ tiếp công dân định kỳ và giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định, trong năm 2022 không có đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân liên quan đến lĩnh vực giải quyết của ngành.

Công tác quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng (TCĐLCL): Ngành đã tham mưu với Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn thiện các thủ tục đề nghị Bộ, Ngành liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xét tặng giải Bạc Chất lượng Quốc gia năm 2021 cho Công ty cổ phần An Phúc; Tuyên truyền phổ biến pháp luật về ĐLCL, ghi nhãn hàng hóa đối với 60 cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn các huyện, thị, lấy 03 mẫu xăng tại các huyện Mù Cang Chải, Văn Chấn và Nghĩa Lộ, tiến hành thử nghiệm các chỉ tiêu về chất lượng xăng theo quy định tại QCVN 1:2015/BKHCN tại Trung tâm Kỹ thuật TCĐLCL1, Tổng cục TCĐLCL, kết quả 03 mẫu đạt yêu cầu theo quy định; Khảo sát và tuyên truyền việc quản lý, sử dụng phương tiện đo (PTĐ) tiêu cự kính mắt, PTĐ độ khúc xạ mắt và thấu kính đo thị lực của 30/30 tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, kết quả điều tra, khảo sát hầu hết các cơ sở đều nắm bắt được các quy định của pháp luật về đo lường đối với phương tiện cơ sở hiện đang sử dụng, tuy nhiên chỉ có 11/30 cơ sở thực hiện việc kiểm định định kỳ đối với PTĐ, 13/30 cơ sở chưa thực hiện tốt việc lưu giữ hồ sơ đo lường đối với PTĐ mà các cơ sở hiện đang sử dụng; Tổ chức 04 hội nghị tập huấn về xây dựng, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc; Tổ chức 01 hội nghị, tập huấn thúc đẩy nâng cao năng suất và áp dụng các công cụ, giải pháp cải tiến năng suất chất lượng; Kiểm tra việc quản lý và sử dụng PTĐ nhóm 2 của 29 trạm y tế và 03 phòng khám đa khoa khu vực, với tổng số 173 PTĐ tại 03 huyện Trấn Yên, Văn Yên và Lục Yên, các trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực được kiểm tra, cơ bản chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường đối với PTĐ; Hướng dẫn áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại 38 UBND xã, phường thuộc huyện Văn Chấn và thị xã Nghĩa Lộ, kiểm tra việc áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đối với các cơ quan HCNN trong tỉnh, kết quả các đơn vị đã có nhiều chuyển biến tích cực trong công tác này, đặc biệt trong việc ban hành kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì, mục tiêu, chính sách chất lượng với kết quả đầu ra rõ ràng, cụ thể; Khảo sát, đánh giá việc chấp hành các quy định về công bố tiêu chuẩn cơ sở, công bố hợp chuẩn, hợp quy tại 32 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh Yên Bái, có 26/32 đơn vị đã xây dựng, công bố chất lượng cho các sản phẩm của đơn vị theo tiêu chuẩn áp dụng, có 17/32 đơn vị đã thực hiện việc lưu giữ hồ sơ chất lượng.

          Có thể nói năm 2022, ngành KH&CN Yên Bái đã vượt qua mọi khó khăn hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2023 ngành tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm chủ yếu đó là: Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN chuyển tiếp và thực hiện mới năm 2023, hướng trọng tâm chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào lĩnh vực nông lâm nghiệp và địa bàn nông thôn; Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác đổi mới công nghệ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh theo nội dung nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thẩm định, cấp phép các cơ sở sử dụng máy X quang theo đúng quy định; Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền các chủ trương và chính sách của Đảng và nhà nước về KH&CN, những kết quả, thành tựu hoạt động KH&CN tới các tổ chức và nhân dân; Tham gia phối hợp với các ngành thành viên, thực hiện các cuộc thanh tra, kiểm tra, theo chương trình kế hoạch, thanh tra đột xuất theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền hoặc khi phát hiện có dấu hiệu vị phạm về đo lường, chất lượng sản phẩm hàng hoá, sở hữu công nghiệp và an toàn kiểm soát bức xạ; Tiếp tục thông tin tuyên truyền các văn bản liên quan đến lĩnh vực TCĐLCL và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh và các đơn vị liên quan; tổ chức triển khai việc duy trì, áp dụng Hệ thống QLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào trong hoạt động của các cơ quan hành chính cấp tỉnh, cấp huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 11/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái; Tăng cường công tác quản lý đo lường đối với các PTĐ nhóm 2 theo quy định, kiểm tra việc chấp hành các quy định về TCĐL đối với các sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường thuộc trách nhiệm của ngành; Mở rộng thị trường dịch vụ KH&CN trên địa bàn trong và ngoài tỉnh, đặc biệt chú trọng thị trường dịch vụ công, kiểm định định kỳ các PTĐ theo đăng ký của các đơn vị cơ sở, kiểm định đột xuất khi có yêu cầu. Phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023 của ngành đề ra./.

         Phan Thu Hương -Trung tâm Ứng dụng, Kỹ thuật, Thông tin KH&CN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h