Tin Hoạt động >> Chung

ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN PHẠM VI ẢNH HƯỞNG VÀ HIỆU QUẢ ÁP DỤNG CỦA SÁNG KIẾN TỈNH YÊN BÁI NĂM 2022 ĐỐI VỚI LĨNH VỰC KHÁC

30/12/2022 03:20:42 Xem cỡ chữ Google
Từ ngày 21/12/2022 đến ngày 23/12/2022, Hội đồng đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến tỉnh Yên Bái đã tổ chức 08 cuộc họp đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến đối với các lĩnh vực khác năm 2022.

Hội đồng đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến tỉnh Yên Bái họp

            Ông Vũ Xuân Hợi, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng đánh giá, công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến tỉnh Yên Bái chủ trì các cuộc họp hội đồng và với sự tham dự các của thành viên Hội đồng sáng kiến tỉnh.
           Với 19 sáng kiến trên các lĩnh vực cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, giao thông vận tải, nông nghiệp,…theo đề nghị của các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị trong tỉnh.
           Tại các phiên họp Hội đồng, các thành viên Hội đồng đã có những nhận xét, đánh giá đối với từng hồ sơ sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Hình thức, nội dung trình bày Báo cáo sáng kiến; tính mới, tính sáng tạo; phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng mang lại lợi ích thiết thực. Đồng thời, Hội đồng cũng đánh giá những ưu điểm, hạn chế của các báo cáo sáng kiến. Trong đó, đa số các báo cáo sáng kiến được trình bày đúng quy định, các giải pháp đề xuất đã có tính mới, phù hợp với tình hình thực tế trên địa bàn tỉnh. Một số sáng kiến đã được áp dụng có hiệu quả trên địa bàn và có khả năng nhân rộng trong toàn tỉnh. Tuy nhiên, vẫn còn một số báo cáo sáng kiến chưa rõ tính mới, chưa có tính đột phá, không mang dấu ấn cá nhân, phạm vi ảnh hưởng chưa sâu rộng, chưa có sự so sánh, đánh giá những tồn tại, hạn chế của các giải pháp trước đây với những giải pháp mới, … để từ đó làm rõ hơn khả năng nhân rộng cũng như hiệu quả, lợi ích mang lại của sáng kiến. 
           Thông qua hình thức bỏ phiếu, Hội đồng đã nhất trí đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng của sáng kiến tỉn Yên Bái cho 11 sáng kiến thuộc các lĩnh vực khác, trong đó có 04 sáng kiến về lĩnh vực cải cách hành chính – là một trong những tiêu chí chấm điểm cải cách hành chính của tỉnh năm 2022./.

Nguyễn Thị Thu Hường
Sở Khoa học và Công nghệ

 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h