Tin Hoạt động >> Chung

Tuyên truyền, hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ năm 2023

09/02/2023 08:54:41 Xem cỡ chữ Google
Ngày 26 tháng 4 hàng năm được Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) lấy làm "Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới". Mỗi năm, WIPO lại lựa chọn một chủ đề riêng cho Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới. Năm 2023, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là "Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ.

Hình ảnh chủ đề Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023

              Thực hiện nội dung Công văn số 409/SHTT-NĐHT ngày 06/02/2023 của Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, về việc tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023. Nhằm hưởng ứng các hoạt động tuyên truyền nhân Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 26/4/2023 do Cục Sở hữu trí tuệ phát động, Sở Khoa học và Công nghệ (cơ quan quản lý nhà nước về sở hữu tri tuệ trên địa bàn tỉnh) đã có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các sở, ngành thuộc tỉnh phối hợp hưởng ứng, tuyên truyền các hoạt động nhân ngày Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới đến rộng rãi các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có liên quan đến lĩnh vực sở hữu trí tuệ đóng trên địa bàn.

Năm 2023, WIPO đã công bố chủ đề của Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới là "Phụ nữ với Sở hữu trí tuệ - Thúc đẩy đổi mới sáng tạo". Thông điệp của Ngày Sở hữu trí tuệ năm nay đề cao sức sáng tạo của phụ nữ và khuyến khích phụ nữ tìm hiểu và sử dụng hiệu quả công cụ sở hữu trí tuệ.

Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT. Trải qua nhiều thế hệ, phụ nữ đã định hình thế giới của chúng ta bằng sự khéo léo và sáng tạo của mình.

 Phụ nữ ở khắp mọi nơi đang:

- Thúc đẩy các đột phá khoa học;

- Thiết lập xu hướng sáng tạo mới;

- Tạo dựng doanh nghiệp và làm biến đổi thế giới của chúng ta.

Phụ nữ mang đến những quan điểm và tài năng mới. Nhưng có một vấn đề! Quá ít phụ nữ tham gia vào hệ thống sở hữu trí tuệ (SHTT). Điều đó có nghĩa là có quá ít phụ nữ được hưởng lợi từ SHTT.

Và khi phụ nữ bị thua thiệt, tất cả chúng ta cũng sẽ bị thua thiệt. Vì vậy, chúng ta cần khuyến khích nhiều phụ nữ hơn sử dụng hệ thống SHTT để bảo vệ và gia tăng giá trị cho công việc của họ. Bằng cách đó, chúng ta có thể:

- Phát triển các công nghệ ngày càng nhiều hơn và tốt hơn phục vụ con người;

- Tạo ra nhiều hơn các doanh nghiệp thành đạt do phụ nữ lãnh đạo;

- Hỗ trợ phục hồi kinh tế và phát triển trở lại tốt hơn.

Hãy tưởng tượng những gì chúng ta có thể đạt được... khi có nhiều phụ nữ hơn tham gia vào hoạt động đổi mới và sáng tạo. Khi hoạt động đổi mới, sáng tạo và kinh doanh song hành và gắn với những ý tưởng và quan điểm mới, tất cả chúng ta đều được hưởng lợi.

Sự đa dạng chính là sức mạnh của chúng ta. Mọi người, ở khắp mọi nơi, đều có thể sử dụng quyền SHTT để bảo vệ công nghệ, thương hiệu và sự sáng tạo của mình. Phụ nữ chiếm gần một nửa dân số toàn cầu. Họ là nguồn tài năng to lớn. Tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ việc tích cực khuyến khích phụ nữ sử dụng hệ thống SHTT.

Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2023 là dịp để tôn vinh tất cả những người phụ nữ tài năng trên toàn thế giới. Hãy hướng tới bình đẳng giới trong hoạt động SHTT và giải phóng sự khéo léo và sáng tạo của phụ nữ và trẻ em gái ở khắp mọi nơi. Cùng nhau, chúng ta có thể xây dựng một ngày mai tốt đẹp hơn./.

Nguyễn Thị Thu Hường

Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h