Tin Hoạt động >> Chung

TRAO ĐỔI, HỌC TẬP KINH NGHIỆM VỀ PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TAI THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

20/02/2023 10:32:07 Xem cỡ chữ Google
Nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm về phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo tại thành phố Hải Phòng. Từ ngày 17/02/2023 đến ngày 18/02/2023, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái cử đoàn công tác do đ/c Trần Đức Hợp, Phó giám đốc Sở làm Trưởng đoàn, đến học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng

Đồng chí Trần Đức Hợp - Phó Giám đốc Sở KH&CN Yên Bái trao đổi thông tin tại buổi làm việc

             Đoàn công tác đã có buổi làm việc cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Sở, các phòng, ban, đơn vị của Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng. Tại buổi làm việc 2 bên đã trao đổi, thông tin về công tác quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công tác triển khai việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn ; triển khai các hoạt động về hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; triển khai công tác CĐS.; tình hình xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ tại địa phương; Công tác phát triển thị trường KHCN; Công tác quản lý An toàn bức xạ và hạt nhân; việc thực hiện Quyết định số 996/QĐ-TTg ngày 10/8/2018 về Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; việc triển khai Quyết định số 1322/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021 - 2030; Quyết định số 36/QĐ-TTg ngày 11/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổng thể nâng cao năng suất dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, giai đoạn 2021 – 2030,....
            Trong khuôn khổ buổi làm việc, hai bên cùng bày tỏ mong muốn hợp tác, kết nối, chia sẻ thông tin một số nội dung trong thời gian tới như: xây dựng và triển khai thực hiện các nhiệm vụ và chương trinhg nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo giữa Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái; trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác quản lý, tổ chức nghiên cứu và chuyển giao công nghệ, kết quả triển khai các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; trao đổi thông tin về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, trao đổi về giải pháp thu hút vốn đầu tư cho phát triển tiềm lực, mô hình khoa học và công nghệ, lựa chọn những kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ của thành phố Hải Phòng phù hợp với tỉnh Yên Bái; thúc đẩy hợp tác các dịch vụ về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ,...
            Sau buổi làm việc, đoàn công tác đã tham quan, khảo sát thực tế một số mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ nổi bật, Sàn giao dịch công nghệ, Khu làm việc chung Trung tâm đổi mới sáng tạo….của thành phố Hải Phòng./.

Nguyễn Thị Thu Hường
Sở Khoa học và Công nghệ


 

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h