Tin Hoạt động >> Chung

Hội nghị cấp giấy chứng nhận Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm "Khoai tím Lục Yên”; “Cá bỗng Lục Yên” và “Tranh đá quý Lục Yên”.

31/03/2023 09:35:50 Xem cỡ chữ Google
Cục sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học - Công nghệ cấp giấy chứng nhận theo Quyết định số 3644w/QĐ-SHTT ngày 24/02/2023 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 445442 cho sản phẩm Cá bỗng của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 3645w/QĐ-SHTT ngày 24/02/2023 về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 445443 cho sản phẩm Khoai tím của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái; Quyết định số 294w/QĐ-SHTT ngày 10/02/2023, về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 444382 cho sản phẩm Tranh đá quý của huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Ông Vũ Xuân Hợi – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái trao giấy chứng nhận đăng ký Nhãn hiệu cho UBND huyện Lục Yên.

Ngày 29/3/2023, UBND huyện Lục Yên tổ chức Hội nghị trao Giấy chứng nhận và cấp quyền sử dụng Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm "Khoai tím Lục Yên”; “Cá bỗng Lục Yên” và “Tranh đá quý Lục Yên”.

Tham dự Hội nghị có Ông Vũ Xuân Hợi – Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, ông Đoàn Ngọc Tuấn- Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Lục Yên cùng đại diện các phòng, ban của huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các hộ sản xuất, kinh doanh thuộc khu vực địa lý mang nhãn hiệu chứng nhận "Khoai tím Lục Yên”; “Cá bỗng Lục Yên” và “Tranh đá quý Lục Yên”.

Việc đón nhận văn bằng bảo hộ Nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm "Khoai tím Lục Yên”; “Cá bỗng Lục Yên” và “Tranh đá quý Lục Yên” nhằm quản lý tốt hơn chất lượng, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường trong thời gian tới.

Đây là vinh dự to lớn, là tiền đề rất quan trọng để các sản phẩm "Khoai tím Lục Yên”; “Cá bỗng Lục Yên” và “Tranh đá quý Lục Yên” tiếp tục khẳng định vị thế, hình ảnh, giá trị của mình trên thị trường trong nước cũng như thị trường khu vực và thế giới; là sự kiện quan trọng đáp ứng lòng mong đợi, sự kỳ vọng của các hộ dân. Đây cùng là hành động thiết thực thể hiện sự đổi mới về tư duy, cách nghĩ, cách làm trong việc sản xuất các sản phẩm có chất lượng, đáp ứng nhu cầu của thị trường, nâng cao thu nhập cho nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Yên Bái nói chung và huyện Lục Yên nói riêng theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. 

Trần Bình – Phòng QLKH

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h