Tin Hoạt động >> Chung

Hội thảo " Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh - tế xã hội tỉnh Yên Bái".

18/05/2023 03:59:02 Xem cỡ chữ Google
Sáng ngày 18/5 Đảng đoàn Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái phối hợp tổ chức Hội thảo " Phát huy vai trò của đội ngũ trí thức góp phần phát triển kinh - tế xã hội tỉnh Yên Bái". Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh chủ trì Hội thảo.

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh phát biểu kết luận tại hội Thảo.

Tham dự hội thảo có các đại biểu đại diện cho sở Giáo dục và Đào tạo; sở Nội vụ; sở Thông tin và truyền thông; sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; sở Ytế; sở Tài nguyên và Môi trường; sở Xây dựng; sở Công thương; lãnh đạo và chuyên viên sở Khoa học và Công nghệ; thường trực, lãnh đạo, chuyên viên liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật, đại diện các Hội thành viên thuộc Liên hiệp các hội Khoa học kỹ thuật.

Hội thảo được tổ chức, nhằm quán triệt sâu sắc hơn Quan điểm của Đảng về vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái. Đồng thời đánh giá thực trạng, vai trò, sự phát triển của đội ngũ trí thức thuộc các ngành, lĩnh vực trong tỉnh, những tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến đội ngũ trí thức và đề xuất giải pháp nhằm phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên Bái trong thời gian tới.

Trong những năm qua, tỉnh Yên Bái đã ban hành nhiều văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo nhằm thu hút đội ngũ trí thức, tạo điều kiện pháp lý, môi trường thuận lợi để trí thức hoạt động, phát triển như: Chương trình hành động số 62-CTr/TU ngày 14/01/2009 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 27-NQ/TW về “Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Quan tâm phát triển nguồn nhân lực, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu của sự nghiệp đổi mới; ban hành nhiều chính sách ưu tiên phát triển nguồn nhân lực; quy mô và chất lượng nhân lực của tỉnh được nâng lên, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án thu hút, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, đặc biệt là Đề án số 11 về xây dựng và tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035; bước đầu thu hút được một số nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực y tế, giáo dục.

 Cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ tri thức của tỉnh Yên Bái đã phát triển về mọi mặt tăng cả về chất lượng, số lượng và có những đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của tỉnh, đến cuối năm 2022 đã có trên 23.000 người, trong đó có 35 người có trình độ tiến sĩ, chuyên khoa II; trên 1.200 người có trình độ thạc sĩ, chuyên khoa I; trên 15.000 người có trình độ đại học. Đội ngũ trí thức của tỉnh nhìn chung có tư tưởng chính trị tốt, có trách nhiệm đối với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội ở tỉnh, mong muốn được phát huy năng lực, được đóng góp sức lực, trí tuệ vào các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, đơn vị, ngành, nhất là những nhiệm vụ cần nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ, đòi hỏi tính sáng tạo, đổi mới. Chất lượng đội ngũ trí thức nhìn chung được nâng cao không chỉ về trình độ học vấn (bằng cấp) mà cả về chất lượng. Giá trị những sản phẩm sáng tạo, năng suất lao động, hàm lượng chất xám trong các đơn vị sản phẩm, các đề tài, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ ngày càng cao. Nhiều đề tài, dự án khoa học công nghệ, nhiều giải pháp hữu ích đã được ứng dụng thành công góp phần tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả tạo sức cạnh tranh cho sản phẩm, thương hiệu của địa phương.

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định vai trò dẫn đường của đội ngũ trí thức trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đồng thời đánh giá cao những ý kiến phát biểu của các đại biểu về dự Hội thảo đó là: Tiếp tục đổi mới và nâng cao nhận thức về vai trò của đội ngũ trí thức theo tinh thần Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X; tạo điều kiện để đội ngũ trí thức của tỉnh được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh, thành trong nước và nước ngoài; tiếp tục phát huy vai trò của Liên hiệp Hội trong việc tập hợp, đoàn kết, phát huy sức sáng tạo, đổi mới của đội ngũ trí thức; động viên trí thức tham gia tích cực trong công tác khoa học, tư vấn, phản biện xã hội, phổ biến kiến thức, quan tâm phát triển hội thành viên; thực hiện tốt việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng, điều động, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ, trí thức đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, nghiêm túc, đúng tiêu chuẩn, quy định, phù hợp; tôn vinh những trí thức giỏi, tài năng, có nhiều cống hiến cho sự phát triển văn hóa, chính trị, kinh tế - xã hội của tỉnh... Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới, đội ngũ trí thức tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Yên bái./.

 

Phan Thu Hương Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, Thông tin KH&CN tỉnh Yên Bái.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h