Tin Hoạt động >> Thông tin Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo

Hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

22/05/2023 02:45:02 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Kế hoạch số 58 /KH-SKHCN ngày 25/04/2023 của Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) về việc tổ chức Hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Từ ngày 17/5/2023 đến ngày 22/5/2023, tại huyện Lục Yên; Trạm Tấu và Mù Cang Chải, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Văn phòng Đề án 844 (Bộ Khoa học và Công nghệ); Công ty TNHH nghiên cứu và đầu tư S&D; Ủy ban nhân dân các huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải và Lục Yên tổ chức Hội nghị tập huấn về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo năm 2023.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị nhằm mục đích nâng cao trình độ nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết để giúp đoàn viên, thanh niên, hội viên, chủ các doanh nghiệp trẻ, giám đốc hợp tác xã mới thành lập, chủ các mô hình kinh tế trong đoàn viên thanh niên đổi mới sáng tạo trong quá trình khởi nghiệp, lập nghiệp; Trang bị kiến thức cơ bản về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tinh thần doanh nhân, tư duy đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho học viên thông qua việc: đào tạo kiến thức cơ bản (tư duy, kỹ năng và công cụ) về đổi mới sáng và khởi nghiệp tạo nhằm giúp các học viên từng bước thực hành, kết nối hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong phạm vi công tác của mình cũng như áp dụng cho các kiến thức này cho việc phát triển cá nhân; Cung cấp kiến thức, kỹ năng quản lý điều hành doanh nghiệp, kỹ năng khởi sự kinh doanh cho các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh; thiết lập, kết nối hệ thống các tổ chức thúc đẩy kinh doanh, các chuyên gia khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong khu vực, trong nước để hỗ trợ cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị các đại biểu tham dự đã được truyền đạt các nội dung: Khái quát về hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo các hoạt động hỗ trợ, kinh nghiệm hỗ trợ ở một số địa phương trong nước và thế giới; định hướng việc xây dựng chính sách hỗ trợ, ươm tạo các ý tưởng khởi nghiệp, hình thành các mô hình trong thực tế, định hướng hoạt động chỉ đạo điều hành để thúc đẩy đổi mới sáng tạo đối với tỉnh Yên Bái; thông tin các mạng lưới, các nhà đầu tư và quỹ hỗ trợ, chính sách hỗ trợ xây dựng phát triển kết nối các ý tưởng, mô hình kinh doanh mới, định hướng chiến lược của khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; Xây dựng kế hoạch kinh doanh, cách xử lý khi kế hoạch kinh doanh không thành công; nắm được phương pháp, công cụ triển khai một ý tưởng kinh doanh; kỹ năng gọi vốn thành công, cách phân bổ nguồn vốn và tính sống còn của nó đối với Start up; phân tích tầm quan trọng của các chuyên gia đối với công việc khởi nghiệp,...

Cũng trong trương trình Hội nghị, các đại biểu cũng được thăm quan học tập các mô hình khởi nghiệp tiêu biểu trên địa bàn các huyện Lục Yên, Trạm Tấu và Mù Cang Chải. Đây là cơ hội để những đoàn viên thanh niên tiếp thu thêm kiến thức, tiếp lửa cho tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hướng tới xây dựng các mô hình phát triển kinh tế hiệu quả và bền vững.

Hoàng Minh Tuân -Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KH&CN

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h