Tin Hoạt động >> Chung

Hội đồng Tư vấn Đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện Đề tài Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh năm 2023

21/08/2023 04:35:53 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 81/QĐ-SKHCN ngày 20/7/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái, về việc thành lập Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ cấp tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị

Chiều ngày 01/8/2023 tại phòng họp (tầng 2) sở Khoa học và Công nghệ, Hội đồng tư vấn đánh giá, nghiệm thu đã họp Hội đồng đánh giá kết quả đề tài “Vận dụng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX vào giảng dạy Trung cấp lý luận chính trị ở Trường Chính trị tỉnh Yên Bái”. Chủ trì Hội đồng Ông Vũ Xuân Hợi, Chủ tịch Hội đồng đã thông qua nội dung và chương trình làm việc, cũng như bầu ban kiểm phiếu đánh giá kết quả triển khai thực hiện đề tài khoa học.

Sau khi nghe bà Lê Thị Huệ - Phó Hiệu trưởng trường Chính trị, Chủ nhiệm đề tài trình bầy báo cáo tóm tắt quá trình tổ chức thực hiện, báo cáo các sản phẩm chính của đề tài. Trên cơ sở hồ sơ và kết quả đạt được của đề tài, các thành viên hội đồng đã trao đổi, nêu câu hỏi đối với chủ nhiệm đề tài, cũng như nghe Chủ nhiệm đề tài, thành viên nhóm thực hiện trả lời câu hỏi cung cấp thông tin, giải trình và bảo vệ kết quả tự đánh giá kết quả thực hiện đề tài. Cũng trong buổi họp Hội đồng đã thực hiện bỏ phiếu, kết quả đề tài được Hội đồng đánh giá, xếp loại ở mức Xuất sắc và đề nghị bàn giao báo cáo và tài liệu lại cho Trường Chính trị tỉnh Yên Bái (đơn vị có cam kết tiếp nhận sản phẩm của đề tài) quản lý, phổ biến ứng dụng làm tài liệu giảng dạy lý luận chính trị; chia sẻ với các Trung tâm chính trị các huyện, thị, thành phố nhằm góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên giảng dạy lý luận chính trị và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý ở tỉnh Yên Bái trong thời gian tới./.

Hoàng Minh Tuân - Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin kh&cn

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h