Tin Hoạt động >> Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng

Hướng dẫn tham gia Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hoá của tỉnh Yên Bái

25/10/2023 08:41:47 Xem cỡ chữ Google
Căn cứ Quyết định số 148/QĐ-TTg, ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, về việc ban hành bộ tiêu chí và quy trình đánh giá, phân hạng sản phẩm chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Ảnh Minh hoạ

Để các tổ chức, cá nhân tham gia chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) thực hiện việc ghi nhãn hàng hóa, công bố chất lượng sản phẩm và truy xuất nguồn gốc đảm bảo đúng quy định. Các tổ chức, cá nhân tham gia OCOP cần thực hiện một số nội dung sau:

          Đối với tiêu chí ghi nhãn hàng hóa: Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa; Nghị định số 111/2021/NĐ-CP ngày 09/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa.

          Đối với tiêu chí công bố chất lượng sản phẩm:

          - Trường hợp công bố chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn cơ sở: Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của các sở, chuyên ngành hoặc Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN, ngày 18/11/2021 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định chi tiết việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, trong đó có nội dung hướng dẫn việc xây dựng tiêu chuẩn cơ sở để công bố chất lượng sản phẩm do đơn vị sản xuất.

          - Trường hợp công bố chất lượng sản phẩm theo Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN): Trình tự, hồ sơ công bố quy định tại Điều 8, Điều 9, Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ; Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN, ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12 tháng 12 năm 2012.

          - Trường hợp công bố chất lượng sản phẩm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN): Thực hiện theo văn bản hướng dẫn của các sở, chuyên ngành và Điều 13, Điều 14 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

          Đối với các tiêu chí có liên quan đến việc " Truy xuất nguồn gốc theo quy định":

          - Hiện nay hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh Yên Bái: địa chỉ truy cập: truyxuatnguongoc.yenbai.gov.vn. Là hệ thống duy nhất của tỉnh Yên Bái về truy xuất nguồn gốc đảm bảo theo quy định hiện hành và kết nối với Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc quốc gia.

          - Các tổ chức, cá nhân khi tham gia vào Hệ thống thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa của tỉnh Yên Bái sẽ được cấp tài khoản để xây dựng, cập nhật dữ liệu truy xuất nguồn gốc đối với các loại sản phẩm hàng hóa; được xác thực và cấp mã tem truy xuất nguồn gốc cho sản phẩm, hàng hóa (mã Qrcode) - Phí, lệ phí: Không

          Trong quá trình triển khai thực hiện có vấn đề gì vướng mắc cần trao đổi, xin liên hệ bà Dương Thị Xuân, Trưởng phòng Quản lý tiêu chuẩn đo lường chất lượng, điện thoại 0362.767.158; Bà Nguyễn Hoài Thu, chuyên viên, điện thoại 0944.773.499.

Nguyễn Nhung - Sở Khoa học Công nghệ

Mẫu đăng ký mã QRCODE tại đây.

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h