Tin Hoạt động >> Chung

Sở Khoa học và Công nghệ quán triệt Cán bộ công chức, viên chức thực hiện nghiêm quy định thời gian làm việc hành chính

02/11/2023 09:06:00 Xem cỡ chữ Google
Thực hiện Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Vừa qua, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ đã có công văn yêu cầu Thủ trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, quán triệt tới công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý, thực hiện nghiêm Quyết định số 90/QĐ-SKHCN ngày 22/6/2021 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái; Quyết định số 85/QĐ-SKHCN ngày 26/7/2023 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, ban hành Quy chế văn hóa công vụ tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái và quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái theo Quyết định số 1959/QĐ-UBND ngày 30/10/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; về thời gian làm việc hành chính, cụ thể:

ảnh minh họa

Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút;

Buổi chiều: Từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút

Bên cánh đó, Phòng, đơn vị nào có công chức, viên chức, người lao động vi phạm quy chế làm việc, quy chế văn hóa công vụ và quy định về thời gian làm việc, thì bản thân công chức, viên chức, người lao động và người đứng đầu phòng, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và bị xử lý vi phạm theo quy định.

Nguyễn Nhung - Sở KHCN 

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h