Tin Hoạt động >> Thanh tra

Kết quả thanh tra đối với xăng dầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

02/11/2023 09:14:13 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, để đảm bảo về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng, dầu(XD), bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và doanh nghiệp kinh doanh chân chính. Sở Khoa học và Công nghệ (KHCN) đã có nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh XD như: Phổ biến kịp thời Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật; Luật Chất lượng sản phẩm hàng hoá; Luật Đo lường; các nghị định, thông tư hướng dẫn về kinh doanh XD. Tăng cường công tác quản lý đối với các cột đo nhiên liệu, đặc biệt đối với các cửa hàng bắt đầu đi vào hoạt động. Đôn đốc hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh XD ghi các thông tin trên cột đo xăng, dầu; yêu cầu trang bị các ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định. Các ca đong, bình đong phải được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng (theo quy định tại Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN, quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh XD). Việc đầu tư bộ ca đong theo quy định đã giúp cho các cơ sở thường xuyên tự kiểm tra tình trạng của cột đo, cũng như người tiêu dùng hoặc người có thẩm quyền giám sát yêu cầu cửa hàng kiểm tra lượng hàng hóa của mình khi có nghi ngờ về đo lường. Qua các đợt thanh tra, kiểm tra cho thấy các cửa hàng, đại lý đại lý bán lẻ XD cơ bản đều thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành về lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng (TĐC).

Đoàn thanh tra kiểm tra sai số của phương tiện đo xăng dầu

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-TTra  ngày 09/10/2023 của Chánh thanh tra Sở KHCN, thanh tra chuyên ngành về tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023. Từ ngày 12/10/2023 đến ngày 25/10/2023, Đoàn thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Sở KHCN chủ trì, phối hợp với  Cục quản lý thị trường tỉnh và Trung tâm ứng dụng, kỹ thuật, thông tin KHCN tỉnh Yên Bái đã  tiến hành thanh tra đối với 20 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD với tổng số 77 cột đo của 5/9 huyện, thị xã, thành phố bao gồm các huyện: Yên Bình, Văn Yên, Trấn Yên, Văn Chấn và Thành phố Yên Bái. Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về TĐC đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh XD bao gồm các nội dung: Kiểm tra tính pháp lý của cột đo XD, các ca đong, bình đong đối chứng: thời hạn hiệu lực của tem kiểm định và giấy chứng nhận kiểm định. Kiểm tra việc thực hiện kiểm định định kỳ đối với phương tiện đo, kiểm tra sai số của phương tiện đo. Kiểm tra hồ sơ chất lượng sản phẩm (tên, chủng loại, tiêu chuẩn công bố, nguồn gốc xuất xứ…) đối với từng loại XD khi nhập vào do thương nhân đầu mối phân phối cung cấp. Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về kinh doanh có điều kiện trong hoạt động kinh doanh XD (điều kiện đối với các cửa hàng, đại lý bán lẻ XD, trang thiết bị, điều kiện về cán bộ nhân viên; trách nhiệm của cửa hàng, đại lý bán lẻ XD…).

Qua thanh tra, 19/20 cơ sở (theo danh sách các cơ sở được thanh tra theo Quyết định số 01/QĐ-Ttra) đã chấp hành tương đối tốt các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh XD và Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số  83/2014/NĐ-CP, về điều kiện đối với cửa hàng, đại lý bán lẻ XD, trang thiết bị, điều kiện về cán bộ quản lý và nhân viên bán hàng; trách nhiệm của cửa hàng, đại lý bán lẻ XD....  đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh XD như: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh; Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu (đối với thương nhân phân phối); Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng, dầu; Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ XD; giấy chứng nhận kiểm định phương tiện đo XD  và hợp đồng kinh tế mua bán XD, hợp đồng nhận quyền đại lý bán lẻ XD của các tổng đại lý và thương nhân đầu mối...

Đoàn thanh tra không tiến hành kiểm tra các nội dung theo Quyết định thanh tra số 01/QĐ-TTra đối với Cửa hàng XD Minh Quân thuộc Công ty cổ phần hệ sinh thái Công nghệ YOYO; địa chỉ: Thôn Tiền Phong, xã Minh Quân, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Lý do: Tại thời điểm thanh tra, đại diện  lãnh đạo Công ty đã báo cáo Đoàn thanh tra:  Cửa hàng này đã dừng hoạt động kinh doanh XD và đãcó văn bản 1310/TB-YOYO ngày 13/10/2023 gửi Sở Công thương, xin dừng hoạt động bán hàng 30 ngày (từ 0 giờ ngày 16/10/2023 đến hết 0 giờ ngày 16/11/2023); hiện cơ sở đang trong quá trình làm các thủ tục kiểm kê tài sản để bàn giao, chuyển nhượng Cửa hàng cho đơn vị khác nên Đoàn thanh tra đã lập biên bản ghi nhận sự việc theo các nội dung cơ sở trình bày như đã nêu ở trên.

Trong đợt thanh tra này, hầu hết các cơ sở kinh doanh XD đã có ý thức lưu hồ sơ chất lượng theo quy định đối với từng loại XD khi nhập vào, bao gồm: Biên bản lấy mẫu, niêm phong, bàn giao mẫu và cam kết chất lượng XD của thương nhân đầu mối hoặc tổng đại lý hoặc thương nhân phân phối XD và hợp đồng kinh tế, hợp đồng nhận quyền đại lý bán lẻ XD.  Đoàn thanh tra đã tiến hành kiểm tra chất lượng đối với xăng RON 95 - III và xăng E5 RON 92 – II  của 19 cửa hàng, đại lý bán lẻ XD bằng máy đo chỉ số Octan cầm tay ZX-101C; kết quả chỉ số Octan đều đạt yêu cầu.

100% các cơ sở được thanh tra đã trang bị bộ ca đong, bình đong có dung tích 1 L, 2 L, 5 L, 10 L và các ống đong chia độ có phạm vi đo phù hợp để tự kiểm tra định kỳ theo quy định. Các ca đong, bình đong đã được kiểm định ban đầu và không bị móp méo, hư hỏng trong quá trình sử dụng. Hầu hết các cơ sở được thanh tra đã thực hiện định kỳ tự kiểm tra ít nhất một lần/tháng đối với phương tiện đo, điều kiện thực hiện phép đo để đảm bảo lượng XD trong bán lẻ cho khách hàng phù hợp với quy định. Kết quả kiểm tra về đo lường, xác định sai số đối với 77 cột đo XD đều có sai số nằm trong giới hạn sai số cho phép (100% các cột đo XD đều được kiểm định định kỳ, có giấy chứng nhận kiểm định trong thời gian còn hiệu lực; Tem kiểm định, tem niêm phong trên các cột đo XD đều còn nguyên vẹn).

Có thể khẳng định, cuộc thanh tra về TĐC đối với các cơ sở kinh doanh XD trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Qua đợt thanh tra, không phát hiện cơ sở nào có hành vi gian lận về đo lường, chất lượng XD. Tuy nhiên, qua thanh tra 15 cơ sở chưa thực hiện công bố công khai trên cột đo nhiên liệu về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành QCVN 01 : 2022/BKHCN (được ban hành kèm theo Thông tư số 16/2022/TT-BKHCN ngày 15/12/2022 của Bộ Khoa học và Công nghệ, ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xăng, nhiên liệu diezen và nhiên liệu sinh học") và 01 cơ sở chưa thực hiện việc công bố quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành và tiêu chuẩn công bố áp dụng. Đoàn thanh tra đã hướng dẫn và yêu cầu kiến nghị các cơ sở thực hiện nghiêm túc việc thông báo công khai ở vị trí để nhận biết cho người tiêu dùng các thông tin về: Loại XD kinh doanh theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành; tiêu chuẩn công bố áp dụng (theo quy định tại Khoản 4 Điều 21 Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về đo lường, chất lượng trong kinh doanh XD).

Để làm tốt hơn nữa công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh XD và nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ. Trong thời gian tới, cần tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu không gây chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà, áp lực cho các doanh nghiệp; thống nhất được Kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa các ngành đối với các doanh nghiệp tại địa phương; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến lĩnh vực TĐC trong kinh doanh XD trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đối với các cơ sở kinh doanh XD cần thực hiện đầy đủ các quy định tại  Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh  XD; Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 01/11/2021 của Chính phủ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Thông tư số 15/2015/TT-BKHCN ngày 25/8/2015 của Bộ KHCN quy định về TĐC trong kinh doanh XD; thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, kiến nghị của các đoàn thanh tra, kiểm tra. Khuyến cáo người tiêu dùng khi mua hàng, nếu có căn cứ để nghi ngờ về gian lận trong đo lường và chất lượng XD thì thông tin ngay cho số điện thoại đường dây nóng được niêm yết tại các cửa hàng bán lẻ XD hoặc thông tin cho các cơ quan chức năng như Công an, Cục Quản lý thị trường hoặc Sở KHCN tỉnh để kiểm tra và kịp thời  xử lý./.

Nguyễn Anh Thúy - Thanh tra sở KHCN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h