Tin Hoạt động >> Chung

Hội đồng công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng Sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực khác năm 2023

21/11/2023 01:59:35 Xem cỡ chữ Google
Vừa qua, tại Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức thành công 10 Hội đồng công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng Sáng kiến cấp tỉnh lĩnh vực khác năm 2023.

Các thành viên Hội đồng công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng Sáng kiến với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan

Trong đợt này, Sở Khoa học và Công nghệ, cơ quan thường trực của Hội đồng đã tiếp nhận 17 sáng kiến của các nhóm tác giả và cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Đây là những sáng kiến đã được chọn lọc và xét duyệt từ cấp cơ sở trong đó có rất nhiều sáng kiến đã đem lại hiệu quả thiết thực trong công việc.  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khách quan, Hội đồng công nhận phạm vi ảnh hưởng và hiệu quả áp dụng sáng kiến tỉnh đã nhận xét, đánh giá hồ sơ giải pháp, sáng kiến với các tiêu chí theo quy định hiện hành, bao gồm: Tóm tắt báo cáo giải pháp, sáng kiến; thời điểm áp dụng; tính mới, tính sáng tạo; khả năng áp dụng, hiệu quả mang lại; phạm vi ảnh hưởng... đồng thời chỉ rõ những ưu điểm, hạn chế của các giải pháp, sáng kiến. Bên cạnh những giải pháp, sáng kiến có khả năng, hiệu quả áp dụng cao, vẫn còn có những giải pháp, sáng kiến thể hiện chưa rõ tính mới, tính sáng tạo, phạm vi ảnh hưởng hẹp, chưa mô tả được giải pháp, lợi ích mang lại của giải pháp, sáng kiến, thời gian áp dụng chưa đạt…

Kết quả: Hội đồng sáng kiến tỉnh bỏ phiếu thống nhất 13/17 giải pháp, sáng kiến đủ điều kiện trình UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận.

Nguyễn Nhung- Sở Khoa học và Công nghệ

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h