Tin Hoạt động >> Chung

Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028

28/11/2023 02:24:20 Xem cỡ chữ Google
Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Đề cương tuyên truyền Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ xin giới thiệu toàn văn Đề cương này.

Biểu trưng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

 

Xem Đề cương tại đây!

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h