Tin Hoạt động >> Thanh tra

Kết quả cuộc thanh tra chuyên ngành về Đo lường và An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2023

29/11/2023 10:46:48 Xem cỡ chữ Google
Trong những năm qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã thường xuyên phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn bức xạ và tập huấn nghiệp vụ, cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ cho cán bộ quản lý, cán bộ phụ trách an toàn bức xạ và nhân viên của các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Đến nay, hầu hết các nhân viên bức xạ trên địa bàn tỉnh đều đã được cấp Giấy chứng nhận an toàn bức xạ. Việc tổ chức các lớp đào tạo về an toàn bức xạ đã giúp các cơ sở y tế thực hiện đúng theo quy định của Nhà nước, trang bị cho các học viên kiến thức về bức xạ trong thực hiện công việc chuyên môn. Đồng thời, trong thời gian qua, Trung tâm Ứng dụng, kỹ thuật, thông tin khoa học và công nghệ là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở cũng đã làm tốt công tác tuyên truyền và thực hiện dịch vụ kiểm định định kỳ đối với các thiết bị bức xạ (TBBX) và phương tiện đo (PTĐ) nhóm 2 cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh. Qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở y tế có sử dụng TBBX và PTĐ nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và điều trị bệnh và nâng cao hiệu lực trong công tác quản lý Nhà nước về Đo lường và An toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tính tới thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có 32 cơ sở y tế sử dụng TBBX và các PTĐ nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và điều trị bệnh. Việc khai báo, xin cấp phép tiến hành công việc bức xạ và kiểm định định kỳ đối với các TBBX và PTĐ nhóm 2 được các cơ sở thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Thành viên Đoàn thanh tra kiểm tra tem kiểm định trên Huyết áp kế tại Trung tâm Y tế huyện Văn Chấn

Từ ngày 09/11 đến ngày 21/11/2023, Đoàn Thanh tra chuyên ngành do Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các phòng chuyên môn của  Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái đã  tiến hành thanh tra đối với 11 cơ sở có sử dụng TBBX và PTĐ nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và điều trị bệnh trên địa bàn trên địa bàn của 07 huyện, thị xã, thành phố bao gồm: Thành phố Yên Bái và  các huyện: Trấn Yên, Lục Yên, Yên Bình, Văn Yên, Văn Chấn và Trạm Tấu.

Các cơ sở sử dụng TBBX được thanh tra đợt này đã chấp hành nghiêm túc các quy định  của  Luật năng lượng nguyên tử (NLNT) trong việc việc xin cấp phép khi tiến hành hoạt động bức xạ; kiểm định thiết bị X-quang chẩn đoán y tế định kỳ theo quy định; bổ nhiệm người phụ trách an toàn bức xạ; trang bị liều kế cá nhân và tổ chức đánh giá liều chiếu xạ cá nhân cho nhân viên bức xạ ít nhất một lần trong 03 tháng; tổ chức khám sức khoẻ định kỳ theo quy định cho 06 tháng/lần cho nhân viên  bức xạ và  trang bị bảo hộ cá nhân cho nhân viên bức xạ...; việc lưu giữ hồ sơ  liên quan đến bức xạ được các cơ sở thực hiện nghiêm túc, xuất trình đầy đủ khi đoàn thanh tra yêu cầu. Qua kiểm tra 11 cơ sở với 12 TBBX cho thấy, việc bố trí nơi hoạt động TBBX của các cơ sở được thực hiện đúng qui định, đúng với hồ sơ được cấp phép. Phòng đặt các TBBX được che chắn vật liệu chống phóng xạ ở tường và cửa ra vào. Khu vực điều khiển có lắp kính chì quan sát tư thế bệnh nhân, có  treo bảng hướng dẫn vận hành, chế độ chụp, qui trình vận hành TBBX, hướng dẫn sử dụng liều kế cá nhân và kế hoạch ứng phó bức xạ sự cố cấp cơ sở. Từ khu vực điều khiển, nhân viên vận hành TBBX có thể quan sát được tư thế của bệnh nhân và có thể liên lạc với bệnh nhân khi cần thiết. Kiểm tra các mã hiệu nhận biết trên thiết bị đúng so với mã hiệu ghi trong giấy phép và hồ sơ cấp phép...  Khu vực hoạt động TBBX  được nằm ở vị trí riêng biệt cách xa các khoa phòng khám và điều trị bệnh khác như khoa sản, khoa nhi... Bên ngoài phòng sử dụng thiết bị bức xạ có gắn đèn báo, biển cảnh báo nguy hiểm phóng xạ. Nội quy an toàn bức xạ được treo trước khu vực chụp để bệnh nhân đến khám chữa bệnh dễ dàng quan sát và chấp hành nghiêm túc các qui định của các cơ sở y tế khi đến khám và điều trị bệnh. Nhân viên bức xạ đã nghiêm túc thực hiện đúng qui định việc đeo liều kế và mặc thiết bị bảo hộ khi vận hành máy. Kiểm tra đo suất liều ở các vị trí ngoài phòng chụp, kết quả  suất liều tại các vị trí đo đều nằm trong giới hạn an toàn cho phép.

Đối với việc thanh tra PTĐ nhóm 2 trong đợt thanh tra này cho thấy, hầu hết các cơ sở cũng đã có ý thức tốt trong việc chấp hành các quy định của Luật Đo lường, thực hiện kiểm định định kỳ đối với các PTĐ nhóm 2 (theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN ngày 26/9/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ, quy định về đo lường đối với  PTĐ nhóm 2 và Thông tư số 07/2019/TT-BKHCN ngày 26/7/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN) trong khám và điều trị bệnh. Trong đợt thanh tra, Đoàn đã tiến hành kiểm tra 143 phương tiện đo nhóm 2 tại các khoa, phòng khám và phòng điều trị tại các cơ sở được thanh tra gồm: 85 huyết áp kế, 30 cân các loại, 13 phương tiện đo điện tim, 04 phương tiện đo điện não và 11 nhiệt kế; đối chiếu với hồ sơ các cơ sở được thanh tra cung cấp cho thấy, 100% các PTĐ trên đều được dán tem kiểm định và trong thời hạn chu kỳ kiểm định.

Với mục tiêu tuyên truyền, phổ biến các qui định của pháp luật liên quan đến lĩnh vực Đo lường và ATBX. Đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực Đo lường và NLNT. Cuộc thanh tra chuyên ngành về Đo lường và ATBX trên địa bàn tỉnh Yên Bái được thực hiện đảm bảo tiến độ và kế hoạch đã đề ra. Qua công tác thanh tra  cũng đã góp phần tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho cơ sở, nâng cao được vị trí vai trò và hiệu quả của hoạt động thanh tra Khoa học và Công nghệ, không làm cản trở hoạt động bình thường của đối tượng thanh tra theo qui định của pháp luật. Cuộc thanh tra này cũng đã góp phần tạo sự chuyển biến tích cực trong việc nhận thức và hành động của các cơ sở được thanh tra trong việc thực hiện các qui định của Luật Đo lường và Luật NLNT. Qua thanh tra, Đoàn thanh tra không phát hiện có cơ sở nào có hành vi phạm pháp luật phải xử phạt vi phạm hành chính.

          Để làm tốt công tác quản lý nhà nước về Đo lường và ATBX trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ có một số kiến nghị:

Cần tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra giữa các cơ quan, đơn vị chuyên môn tại địa phương nhằm đảm bảo mục tiêu không gây chồng chéo, trùng lặp, giảm thiểu phiền hà, áp lực cho các doanh nghiệp, mà các cơ quan, đơn vị chuyên môn vẫn hoàn thành tốt chức năng quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Thống nhất được Kế hoạch thanh tra, kiểm tra giữa các ngành đối với các doanh nghiệp tại địa phương nhằm thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ, về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.

Các cơ quan quản lý nhà nước cần thường xuyên phổ biến các văn bản pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực Đo lường và ATBX trên các phương tiện thông tin đại chúng bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú,  phù hợp với thực tiễn. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Đề nghị Sở Y tế tỉnh Yên Bái chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, có sử dụng các TBBX và PTĐ nhóm 2 trong hoạt động chẩn đoán, khám và điều trị cho người bệnh cần thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Đo lường và Luật NLNT. Đề cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, người phụ trách ATBX và người quản lý các trang, thiết bị y tế. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên bức xạ 6 tháng/lần. Trang bị đầy đủ liều kế và tổ chức đọc liều cho nhân viên bức xạ 03 tháng/lần theo đúng quy định; trang bị dụng cụ bảo hộ thích hợp cho nhân viên bức xạ và kiểm định định kỳ đối với các PTĐ nhóm 2; đồng thời nghiêm túc thực hiện yêu cầu, kiến nghị của Đoàn thanh tra./.

Anh Thuý - Thanh tra Sở KH&CN

Các bài khác

Xem thêm »

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h