Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Thông báo các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2024

10/04/2024

Căn cứ Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái, về việc ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Thông báo tuyển chọn tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đợt 1, năm 2024

11/03/2024

Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 07/3/2024 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, đợt 1, năm 2024.

Nghiên cứu tính thích ứng của cây Cát Sâm, Sâm Cau nhằm phát triển cây dược liệu có giá trị tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

29/09/2023

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Đào tạo, Nghiên cứu giống cây trồng và vật nuôi.

THÔNG BÁO TRÚNG TUYỂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐỢT 1, NĂM 2023

05/09/2023

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái (cơ quan thường trực của Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh) thông báo:

THÔNG BÁO TUYỂN CHỌN TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN CHỦ TRÌ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ ĐỢT 1, NĂM 2023

04/07/2023

Thực hiện Quyết định số 910/QĐ-UBND ngày 02/6/2023 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 1, năm 2023.

Thông báo các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2, năm 2021.

29/10/2021

Hội đồng tư vấn đã tuyển chọn 12 tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2. Các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách khẩn trương hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ, theo ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h