Nhiệm vụ khoa học công nghệ

Thông báo các tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt 2, năm 2021.

29/10/2021

Hội đồng tư vấn đã tuyển chọn 12 tổ chức, cá nhân trúng tuyển chủ trì thực hiện 12 nhiệm vụ khoa học và công nghệ đợt 2. Các tổ chức, cá nhân có tên trong danh sách khẩn trương hoàn thiện thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ, theo ý kiến đóng góp của Hội đồng tư vấn, tuyển chọn tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ.

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cao sản F1 BBB, theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trong nông hộ tại huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật chăn nuôi bò thịt cao sản F1 BBB, theo hình thức chăn nuôi công nghiệp trong nông hộ tại huyện Yên Bình, Văn Yên và Văn Chấn, tỉnh Yên Bái

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Chăn nuôi Thú yNguyễn Thị Thỏa

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống Sơn Tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép cành tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật nhân giống Sơn Tra (Táo mèo) bằng phương pháp ghép cành tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái

30/07/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Thông tin và Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Thạc sĩ Lâm Nghiệp Nguyễn Thành Hưng

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái.

Ứng dụng công nghệ GIS trong xây dựng phần mềm quản lý hạ tầng bưu chính viễn thông tỉnh Yên Bái.

03/08/2018

Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Thông tin và truyển thông tỉnh Yên Bái Chủ nhiệm nhiệm vụ: Kỹ sư Điện tử - Viễn thông Trần Hùng

15oC

Thấp nhất 13°C, cao nhất 17°C. Trời nhiều mây, . Áp suất không khí hPa.
Độ ẩm trung bình %. Tốc độ gió km/h